Dat België, toch een logistieke hotspot, nauwelijks meespeelt in de arbeidsintensieve e-commercelogistiek is een oud zeer. Belgische consumenten winkelen online vooral bij buitenlandse groepen en de pakjes worden vanuit performante distributiecentra in Nederland en Duitsland opgestuurd. In het beste geval zijn het Belgische logistiekedienstverleners, zoals bpost, die de laatste kilometer verzorgen.
...

Dat België, toch een logistieke hotspot, nauwelijks meespeelt in de arbeidsintensieve e-commercelogistiek is een oud zeer. Belgische consumenten winkelen online vooral bij buitenlandse groepen en de pakjes worden vanuit performante distributiecentra in Nederland en Duitsland opgestuurd. In het beste geval zijn het Belgische logistiekedienstverleners, zoals bpost, die de laatste kilometer verzorgen. Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat we de e-commerceboot grotendeels gemist hebben. Een ervan is het moeilijke verhaal van de nachtarbeid in de sector. E-commercespelers hebben ruimte nodig, flexibele (nacht)arbeid en snelle verbindingen met het hinterland. Troeven waarover Vlaanderen nauwelijks nog beschikt. Het gejubel van de vakbonden over de cao om nachtwerk toe te laten bij IKEA België klinkt voorbarig, want voorlopig komen er geen extra banen bij om de onlineconsument te bedienen. Eén zwaluw maakt de lente niet. "We hebben een cao ondertekend die het mogelijk maakt de logistieke activiteiten in onze winkels uit te breiden", zegt Stefaan Lepoutre. Hij is verantwoordelijk voor de sociale relaties bij IKEA België. "Met de cao kunnen we een uur vroeger starten, vanaf 5 uur 's morgens, en doorwerken tot middernacht." De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst past in de wet-Peeters, die nachtwerk in de distributiesector versoepelt. De Zweedse meubelketen wil met de nieuwe regeling in de eerste plaats de logistieke activiteiten voor de 'click & collect'-service voort uitbouwen. Via click & collect kunnen klanten online producten bestellen en de goederen dan zelf afhalen in een winkel of in een van de zeventien afhaalpunten. Sinds de lancering van een proefproject in september 2016 in de winkel in Anderlecht, zijn volgens IKEA België al meer dan 18.000 bestellingen geplaatst via click & collect en 670.000 artikelen verkocht. Volgens Stefaan Lepoutre komen er bij IKEA België niet meteen extra banen bij om de e-commercelogistiek uit te bouwen. "Er zijn in het verleden al aanwervingen gedaan om ons magazijn in Winterslag voor te bereiden op de e-commerce-activiteiten. Met de cao die in werking treedt vanaf 1 maart 2018, creëren we in de eerste plaats voor de huidige medewerkers de mogelijkheid extra uren te presteren, die gecompenseerd worden met een late-urenvergoeding."IKEA België voorziet in een bonus van 50 procent voor wie laat werkt op weekdagen. Op zaterdag loopt de bonus op tot 100 procent. "We hadden al een supplement van 50 procent voor mensen die werken tussen 18 en 22 uur. We trekken die vergoeding door tot middernacht", duidt Lepoutre. De Zweedse meubelgigant heeft in ons land 4327 mensen in dienst, van wie er ongeveer 3600 in de acht winkels werken en 261 in het distributiecentrum in Winterslag (92.300 vierkante meter). De omzet bedroeg in 2017 ongeveer 903 miljoen euro. Stefaan Lepoutre had naar eigen zeggen niet te klagen over de houding van de vakbonden tijdens de cao-onderhandelingen. "Wij zien het veranderende landschap in de retailsector en dat geldt ook voor IKEA. De vraag van de klanten naar meer service, meer online en meer e-commerce is er. Ik denk dat wij samen met de sociale partners concrete stappen doen richting de toekomst en deze cao is daar het bewijs van. We zijn samen op een integere en constructieve manier tot een akkoord gekomen. Dat is een goede zaak." Aan de volgende stap, een volwaardige webshop met thuisleveringen, wordt achter de schermen nog volop gewerkt. "Dat is nog in volle voorbereiding, daar zijn we nog niet. De IKEA-magazijnen in Winterslag en Dortmund zullen de volledige onlineverkoop voor hun rekening nemen. De 'click & collect'-service zullen we vanuit de winkels organiseren", duidt Stefaan Lepoutre. "Het is vooral zaak niet blind te zijn en op een constructieve manier te kijken naar de toekomst. We nemen nu een paar kleine stappen om later misschien grotere passen te zetten. Het is belangrijk dat we die eerste stappen, ook al zijn ze klein, samen met de sociale partners gedaan hebben. Dat is goed voor het vertrouwen", besluit Lepoutre.