Een familiebedrijf beheren vanuit de waarde vertrekt vanuit een analyse van de belangrijkste factoren die de waarde bepalen; winstgevendheid, groei, risico's, financiële structuur, enzovoort. Die oefening is interessant ongeacht de ambitie: u kunt het doen om het bedrijf te behouden, om het uit te bouwen of om het te verkopen. Door rekening te houden met de initiële waarde, met de mogelijke factoren die de waarde bepalen en met de bedrijfsstrategie, is het mogelijk duidelijke doelstellingen voor het bedrijf te bepalen. Die kan het management vervolgens vertalen in concrete en meetbare acties, zowel voor het bedrijf als voor alle belanghebbenden. Op die manier doet het familiebedrijf de stap van de lange naar de korte termijn, van idee naar implementatie, terwijl de familie zorgt voor een perfecte match tussen de belangen van het bedrijf en van het familiale patrimonium.

We merken dat de tussenkomst van een derde persoon, zonder geschiedenis in het familiebedrijf, het vaak makkelijker maakt om standpunten te verzoenen.

We merken dat deze strategie in de praktijk vaak vragen oproept. Hoe vertaal ik dit in concrete acties die iets bijdragen tot de doelstellingen van het familiebedrijf? Hoe realiseer ik snelle en ingrijpende veranderingen? Hoe optimaliseer ik de bedrijfsvoering? Hoe vergroot ik de kasstroom? En wat gedaan met het verbeteren van de verkoop, de klantenervaring of met de digitale transformatie? Het is belangrijk deze ingrepen gecoördineerd te laten verlopen met de steun van specialisten in de verschillende domeinen. Niemand kan in alles specialist zijn en het dagelijkse beheer van het bedrijf blijft veel tijd vergen. Zo'n aanpak levert echter niet enkel tijdswinst op, maar we merken dat de tussenkomst van een derde persoon, zonder geschiedenis in het familiebedrijf, het vaak makkelijker maakt om standpunten te verzoenen.

Maar hoe weet u finaal of een waardebepaling als basis voor uw bedrijfsvoering ook echt heeft gewerkt? Na de uitvoering van de acties kunt u een nieuwe evaluatieoefening van het familiebedrijf uitvoeren, waardoor het mogelijk wordt de effecten op korte en lange termijn van het uitgevoerde project te zien. Op die manier levert het idee om te managen op basis van een waardebepaling de nodige steun en begeleiding op doorheen het hele traject: van de bepaling van de beginwaarde tot de gerealiseerde waarde aan het einde van het project met tastbare voordelen voor de onderneming, haar werknemers, haar aandeelhouders en het familiale vermogen.

Maxime Chalot

Senior Manager Advisory Corporate Finance BDO Belgium

maxime.chalot@bdo.be

Een familiebedrijf beheren vanuit de waarde vertrekt vanuit een analyse van de belangrijkste factoren die de waarde bepalen; winstgevendheid, groei, risico's, financiële structuur, enzovoort. Die oefening is interessant ongeacht de ambitie: u kunt het doen om het bedrijf te behouden, om het uit te bouwen of om het te verkopen. Door rekening te houden met de initiële waarde, met de mogelijke factoren die de waarde bepalen en met de bedrijfsstrategie, is het mogelijk duidelijke doelstellingen voor het bedrijf te bepalen. Die kan het management vervolgens vertalen in concrete en meetbare acties, zowel voor het bedrijf als voor alle belanghebbenden. Op die manier doet het familiebedrijf de stap van de lange naar de korte termijn, van idee naar implementatie, terwijl de familie zorgt voor een perfecte match tussen de belangen van het bedrijf en van het familiale patrimonium.We merken dat deze strategie in de praktijk vaak vragen oproept. Hoe vertaal ik dit in concrete acties die iets bijdragen tot de doelstellingen van het familiebedrijf? Hoe realiseer ik snelle en ingrijpende veranderingen? Hoe optimaliseer ik de bedrijfsvoering? Hoe vergroot ik de kasstroom? En wat gedaan met het verbeteren van de verkoop, de klantenervaring of met de digitale transformatie? Het is belangrijk deze ingrepen gecoördineerd te laten verlopen met de steun van specialisten in de verschillende domeinen. Niemand kan in alles specialist zijn en het dagelijkse beheer van het bedrijf blijft veel tijd vergen. Zo'n aanpak levert echter niet enkel tijdswinst op, maar we merken dat de tussenkomst van een derde persoon, zonder geschiedenis in het familiebedrijf, het vaak makkelijker maakt om standpunten te verzoenen.Maar hoe weet u finaal of een waardebepaling als basis voor uw bedrijfsvoering ook echt heeft gewerkt? Na de uitvoering van de acties kunt u een nieuwe evaluatieoefening van het familiebedrijf uitvoeren, waardoor het mogelijk wordt de effecten op korte en lange termijn van het uitgevoerde project te zien. Op die manier levert het idee om te managen op basis van een waardebepaling de nodige steun en begeleiding op doorheen het hele traject: van de bepaling van de beginwaarde tot de gerealiseerde waarde aan het einde van het project met tastbare voordelen voor de onderneming, haar werknemers, haar aandeelhouders en het familiale vermogen.Maxime ChalotSenior Manager Advisory Corporate Finance BDO Belgiummaxime.chalot@bdo.be