Rechter Richard Snowden van het Britse Hooggerechtshof velde gisteren een pragmatisch oordeel over SABMiller. De minderheidsaandeelhouders vormen wel degelijk een aparte klasse van aandeelhouders. Die aparte stemming zal de overnameplannen sneller vooruit laten gaan.
...

Rechter Richard Snowden van het Britse Hooggerechtshof velde gisteren een pragmatisch oordeel over SABMiller. De minderheidsaandeelhouders vormen wel degelijk een aparte klasse van aandeelhouders. Die aparte stemming zal de overnameplannen sneller vooruit laten gaan.Hoe zit de zaak in elkaar? De wereldwijde marktleider AB InBev wil de tweede grootste brouwer, SABMiller, kopen. Die heeft twee referentieaandeelhouders, Altria en BevCo, die samen 40,4 procent van de aandelen bezitten. Zij krijgen een deel cash betaald bij de overname, maar vooral nieuwe aandelen in de fusiegroep (317 miljoen nieuwe aandelen). De kleinere aandeelhouders krijgen vooral cash betaald. Want AB InBev plant voor de fusiegroep een uitgifte van maximaal 326 miljoen nieuwe aandelen, waarvan het gros naar Altria en BevCo gaat.Maar door de brexit devalueerde het Britse pond, en werd het bod in aandelen interessanter. Op 11 november vorig jaar, toen het bod bekend werd, was het bod in aandelen nog 5 procent goedkoper dan het bod in cash, noteert rechter Richard Snowden. Nu is het bod in aandelen 13 procent meer waard.Minderheidsaandeelhouders van SABMiller roerden zich de voorbije weken. Ofwel moest het bod in cash omhoog, ofwel moesten er meer nieuwe aandelen van de fusiegroep komen. De raad van bestuur van SABMiller ging deels in op die verzuchtingen, met de vraag aan het Britse Hooggerechtshof of de minderheidsaandeelhouders apart zouden kunnen stemmen over de overname. Het zou meteen duidelijkheid geven of het cashaanbod voor hen voldoende is. Want Altria en BevCo gaan al akkoord met de overname.Rechter Snowden heeft een oordeel geveld waarin de behoefte aan duidelijkheid vooraan staat. Ja, de minderheidsaandeelhouders mogen apart stemmen. Altria en Bevco zijn duidelijk een klasse apart. Zij mogen nu al bestuurders opeisen in de raad van bestuur van SABMiller. Dat zullen ze ook kunnen in de nieuwe fusievennootschap. Bovendien is de constructie met nieuwe aandelen specifiek op hun maat gemaakt.Opmerkelijk: de advocaten van Altria en SABMiller - topadvocaten of zogenoemde Queen's Councels - benadrukten voor het Britse Hooggerechtshof het belang van een aparte stemming. Ook de raad van bestuur van SABMiller had die aparte stemming unaniem aanbevolen. SABMiller gaat ervan uit dat de minderheidsaandeelhouders de overname zullen goedkeuren. Het was een minderheidsaandeelhouder, Soroban Master Fund, die pleitte vóór het behoud van één stemklasse.Snowden volgde de redenering van Soroban Master Fund niet. Hij verwees naar een opmerking die Martin Moore, de Queen's Councel voor SABMiller, naar voren bracht. Een misnoegde minderheidsaandeelhouder zou achteraf altijd naar de rechter kunnen stappen en poneren dat Altria en BevCo wel degelijk als een aparte klasse moeten worden genomen. Hij zou ook gelijk kunnen krijgen. "Dat zou alleen maar leiden tot nog meer commerciële onzekerheid, kosten en vertraging", aldus een pragmatische rechter.Tijdens de SABMiller-vergadering op 28 september zal dus slechts maximaal 59 procent van de aandeelhouders stemmen over de overname. De overname moet dan worden goedgekeurd door driekwart van de aanwezige aandeelhouders en de aandeelhouders die een volmacht hebben gegeven. De rechter vindt dat een goede zaak voor de betrokkenheid van een aandeelhouder. Er staat veel op het spel, nu Altria en BevCo niet mogen meestemmen. Het kan enkel de aanwezigheidsgraad en de betrokkenheid tijdens de vergadering van de aandeelhouders ten goede komen.De rechter beantwoordt ook de vraag of het wel kan dat Altria (aandeelhouder sinds 1969) en BevCo (aandeelhouder sinds 2005) niet deelnemen aan de stemming. Je kan minderheidsaandeelhouders niet verplichten tot een stemming tijdens een vergadering van aandeelhouders. Vanuit die optiek kun je Altria of BevCo evenmin dwingen tot een stemming. Ze worden nu eenmaal niet gedwongen tot het verzaken aan hun stemrecht. Integendeel, de aparte stemming gebeurt in het kader van de zoektocht naar een overeenstemming tussen een grote aandeelhouder en een dissidente minderheid.