Toen de Braziliaanse brouwer AmBev en zijn Belgische collega Interbrew begin maart 2004 een fusie aankondigden, waren er twijfels. Een combinatie van het oude, solide Europa, met het door hyperinflatie geplaagde en politiek labiele Brazilië zou nooit slagen. Een waarnemer opperde toen zelfs dat de fusie - InBev werd de naam van de groep - een recept zou worden voor waardevernietiging op de beurs.
...

Toen de Braziliaanse brouwer AmBev en zijn Belgische collega Interbrew begin maart 2004 een fusie aankondigden, waren er twijfels. Een combinatie van het oude, solide Europa, met het door hyperinflatie geplaagde en politiek labiele Brazilië zou nooit slagen. Een waarnemer opperde toen zelfs dat de fusie - InBev werd de naam van de groep - een recept zou worden voor waardevernietiging op de beurs.Die voorspelling ging volledig de mist in. AB InBev, zoals de groep nu heet, werd een van de meest succesvolle financiële operaties uit de beursgeschiedenis. De referentieaandeelhouders - Belgische en Braziliaanse families - zagen hun fortuin in beurswaarde aandikken van circa 11 miljard euro in 2004 tot 91 miljard euro vandaag. En dat terwijl ze in 2004 nog ruim twee derde van de aandelen controleerden, en vandaag nog maar 53 procent, aanverwante partijen incluis. Bovendien werd het marktleiderschap almaar meer uitgesproken. InBev was in 2004 al het wereldwijde nummer één. De overname van de marktleider in de Verenigde Staten, Anheuser-Busch, in 2008 deed er nog een schepje bovenop. In de herfst van vorig jaar werd bovendien het nummer twee, SABMiller, ingelijfd. Die overname is weliswaar nog niet helemaal afgerond.De referentieaandeelhouders gingen in 2004 een verstandshuwelijk aan voor twintig jaar, tot 27 augustus 2024. Dat wordt nu verlengd met nog eens tien jaar. Normaal gezien konden de families daarmee nog tot in 2022 wachten. Aanvankelijk ging het er soms stormachtig aan toe. De bedrijfscultuur van AmBev werd de nieuwe maatstaf. Ze werd al in diverse publicaties ontleed, vaak hagiografisch. Maar feit is dat de brouwer als een magneet talent aantrekt. In 2014 werden bijna 100.000 kandidaten gelokt voor een topmanagementprogramma - 147 van hen geraakten door de snoeiharde selectie. Het aantal kandidaten voor 2015 wordt niet vermeld, maar vorig jaar werden 160 potentiële topmanagers geselecteerd. De Braziliaanse CEO Carlos Brito hamert er geregeld op dat, als hij morgen plots zou wegvallen, twee tot drie mensen hem meteen kunnen vervangen.Het verlengde huwelijkspact verduidelijkt de soms warrig overkomende boodschap van de CEO en voorzitter van de raad van bestuur in het jaarverslag 2014. AB InBev wou "bouwen aan een bedrijf dat de tand des tijds kan doorstaan", luidde de boodschap. "We willen aandeelhouderswaarde creëren, niet alleen de volgende tien jaar, maar ook de volgende honderd jaar. De voorbije tien jaar, sinds de fusie van AmBev en Interbrew, werd een solide fundering gelegd. Maar we mogen nooit helemaal tevreden zijn. We moeten de cultuur en mentaliteit van een starter behouden, ook al zijn we een van de grootste ondernemingen in consumentengoederen."Die ambities worden ook duidelijk met het 'Dream Incentive Plan'. Half december kregen 65 topmanagers 4,8 miljoen aandelenopties toegekend. Die kunnen ze ten vroegste over vijf jaar verzilveren, en op voorwaarde dat ze de geconsolideerde omzet uiterlijk eind 2022 naar 100 miljard dollar kunnen stuwen. Dat lijkt op het eerste gezicht bijzonder vermetel, want de fusiegroep van AB InBev en SABMiller zal een omzet halen van circa 62 miljard dollar, na verkoop van een aantal activiteiten.Anderzijds kende AB InBev sinds 2011 een gemiddelde jaarlijkse organische omzetgroei van 5,5 procent. Als de brouwer dit gemiddelde tot in 2022 kan handhaven, zou de omzet dat jaar, louter door organische groei, circa 85 miljard dollar bedragen.En dat is zonder mogelijke overnames gerekend. Alleen al SABMiller heeft minderheidsbelangen in brouwers die voor de nieuwe fusiegroep interessante prooien kunnen zijn. Er is Efes in Turkije, waarin SABMiller 24 procent heeft. Efes haalde 4,3 miljard dollar omzet in 2014. Het eventuele probleem met Efes is, dat er een overlapping bestaat met activiteiten in Rusland. AB InBev en Efes samen zijn goed voor een marktaandeel van circa 30 procent in Rusland. En er is het verleden: Interbrew had rond 2000 een samenwerkingsakkoord met Efes via een joint venture in Roemenië. Maar de relaties tussen beide partijen liepen niet lekker.SABMiller heeft ook nog 20 procent in de bierafdeling van de Franse drankengroep Castel. Castel haalde in 2014 een bruto-omzet van 6 miljard dollar.De nieuwe fusiegroep moet dus niet noodzakelijk veel overnames doen, wil ze die 100 miljard dollar halen tegen uiterlijk 2022. De 65 topmanagers mogen dan hun 4,8 miljoen aandelenopties verzilveren. De beurskoers van 'SABInBev' moet tegen dan wel flink omhoog, want de uitoefenprijs voor de aandelenopties bedraagt 113 euro. Vandaag zijn de opties dus in theorie waardeloos', want de aandelenkoers van AB InBev schommelt rond 107 euro.