Het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) betaalt de achterstallige lonen en de opzegvergoedingen van werknemers die door het faillissement van hun werkgever zijn ontslagen. Het fonds komt tussenbeide omdat de werkgever die vergoedingen zelf niet meer kan betalen. De tussenkomst van het FSO is - voor de loontegoeden en de verbrekingsvergoedingen - beperkt tot 25.000 euro bruto per werknemer. Uit cijfers die De Tijd opvroeg, blijkt dat het FSO sinds begin dit jaar al bijna 153 miljoen euro uitkeerde aan loontegoeden en opzegvergoedingen. Dat is bijna 28 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toen keerde het fonds bijna 120 miljoen euro uit. De forse stijging is een gevolg van de toename van het aantal bedrijven dat over kop gaat. Sinds begin dit jaar kwamen door faillissementen al ruim 19.000 jobs op de helling te staan. Daar bovenop betaalde het fonds nog eens 7,3 miljoen euro aan sluitingsvergoedingen, een extraatje waarvoor lang niet alle werknemers, die het slachtoffer zijn van een faillissement, in aanmerking komen. Vorig jaar bedroeg dat bedrag 8,6 miljoen. (Belga)

Het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) betaalt de achterstallige lonen en de opzegvergoedingen van werknemers die door het faillissement van hun werkgever zijn ontslagen. Het fonds komt tussenbeide omdat de werkgever die vergoedingen zelf niet meer kan betalen. De tussenkomst van het FSO is - voor de loontegoeden en de verbrekingsvergoedingen - beperkt tot 25.000 euro bruto per werknemer. Uit cijfers die De Tijd opvroeg, blijkt dat het FSO sinds begin dit jaar al bijna 153 miljoen euro uitkeerde aan loontegoeden en opzegvergoedingen. Dat is bijna 28 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toen keerde het fonds bijna 120 miljoen euro uit. De forse stijging is een gevolg van de toename van het aantal bedrijven dat over kop gaat. Sinds begin dit jaar kwamen door faillissementen al ruim 19.000 jobs op de helling te staan. Daar bovenop betaalde het fonds nog eens 7,3 miljoen euro aan sluitingsvergoedingen, een extraatje waarvoor lang niet alle werknemers, die het slachtoffer zijn van een faillissement, in aanmerking komen. Vorig jaar bedroeg dat bedrag 8,6 miljoen. (Belga)