"Dit is geen wereldwijde crisis, dit is een Europese crisis", stelt een lid van het kabinet-Tajani. Hij wijst de terugval van de koopkracht in Europa aan als oorzaak, maar ook de zware fiscaliteit op wagens en brandstof. Voor de Commissie is de automobielsector "een essentiële en strategische component van de industriële basis in Europa", die ze dan ook wil beschermen. Door weerstand vanuit de sector en de verschillende belangen in de lidstaten, heeft de Commissie echter steeds geweigerd de regels rond herstructureringen te harmoniseren, hoewel dat de momenteel heersende nationale logica beperkt zou hebben. Op 8 november wil het uitvoerend orgaan van de Unie een plan voorleggen om uit de malaise te raken. Dat zal met name gericht zijn op financiering via de Europese begroting en de Europese Investeringsbank. Tegelijk wil de Commissie de binnenlandse vraag aanzwengelen en op zoek gaan naar extra marktaandeel via export. Tot slot valt nog te horen dat enkele Europese instrumenten kunnen worden aangewend om het sociale bloedbad in Genk wat te verzachten. Met name het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering zou kunnen worden aangesproken voor opleiding en outplacement van het personeel. (ANA)

"Dit is geen wereldwijde crisis, dit is een Europese crisis", stelt een lid van het kabinet-Tajani. Hij wijst de terugval van de koopkracht in Europa aan als oorzaak, maar ook de zware fiscaliteit op wagens en brandstof. Voor de Commissie is de automobielsector "een essentiële en strategische component van de industriële basis in Europa", die ze dan ook wil beschermen. Door weerstand vanuit de sector en de verschillende belangen in de lidstaten, heeft de Commissie echter steeds geweigerd de regels rond herstructureringen te harmoniseren, hoewel dat de momenteel heersende nationale logica beperkt zou hebben. Op 8 november wil het uitvoerend orgaan van de Unie een plan voorleggen om uit de malaise te raken. Dat zal met name gericht zijn op financiering via de Europese begroting en de Europese Investeringsbank. Tegelijk wil de Commissie de binnenlandse vraag aanzwengelen en op zoek gaan naar extra marktaandeel via export. Tot slot valt nog te horen dat enkele Europese instrumenten kunnen worden aangewend om het sociale bloedbad in Genk wat te verzachten. Met name het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering zou kunnen worden aangesproken voor opleiding en outplacement van het personeel. (ANA)