Europa heeft de bevoegdheid om zogenaamde e-sigaretten te verkopen aan de nationale overheden overgelaten. "Dat laat de Belgische overheid nu toe om die sigaretten vrij te verkopen", zegt Ardies. "In kleine dagbladhandels en buurtsupers, die geen e-sigaretten mogen verkopen, is het omzetaandeel van tabak niet te verwaarlozen. Hoewel zij enkel familiekapitaal geïnvesteerd hebben in de verkoop van een legaal product, zijn zij wel meegesleurd in de hetze tegen tabak. Misschien kan die inkomstenderving op die manier gecompenseerd worden? " Begin december lekte hierover een rapport uit van de Hoge Gezondheidsraad. Daarin schrijven de experts, die minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx adviseren, dat e-sigaretten best niet vrij buiten de apotheek verkocht worden. Na het uitlekken van dat rapport zei Onkelinx in de Kamer dat e-sigaretten die nicotine bevatten inderdaad in de apotheek verkocht moeten worden. E-sigaretten zonder nicotine mogen wat haar betreft wel vrij verkocht worden, op voorwaarde dat de verpakking niet beweert dat ze gezond zijn. Unizo is minder te spreken over het feit dat gezondheidswaarschuwingen nu bovenaan de pakjes moeten staan, in plaats van onderaan. "Dit is een schoolvoorbeeld van een vrijblijvende maatregel, die niets te maken heeft met volksgezondheid. Winkeliers die het zo al moeilijk hebben zullen hierdoor hun meubels moeten aanpassen." Dat de generieke verpakkingen van de baan zijn, juicht Ardies wel toe. "Europa heeft de lidstaten de mogelijkheid gegeven dit op te leggen. We hopen dat de Belgische overheid niet zo ver gaat: het Belgische antitabaksbeleid is nu al strenger dan dat in andere Europese landen." (Belga)

Europa heeft de bevoegdheid om zogenaamde e-sigaretten te verkopen aan de nationale overheden overgelaten. "Dat laat de Belgische overheid nu toe om die sigaretten vrij te verkopen", zegt Ardies. "In kleine dagbladhandels en buurtsupers, die geen e-sigaretten mogen verkopen, is het omzetaandeel van tabak niet te verwaarlozen. Hoewel zij enkel familiekapitaal geïnvesteerd hebben in de verkoop van een legaal product, zijn zij wel meegesleurd in de hetze tegen tabak. Misschien kan die inkomstenderving op die manier gecompenseerd worden? " Begin december lekte hierover een rapport uit van de Hoge Gezondheidsraad. Daarin schrijven de experts, die minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx adviseren, dat e-sigaretten best niet vrij buiten de apotheek verkocht worden. Na het uitlekken van dat rapport zei Onkelinx in de Kamer dat e-sigaretten die nicotine bevatten inderdaad in de apotheek verkocht moeten worden. E-sigaretten zonder nicotine mogen wat haar betreft wel vrij verkocht worden, op voorwaarde dat de verpakking niet beweert dat ze gezond zijn. Unizo is minder te spreken over het feit dat gezondheidswaarschuwingen nu bovenaan de pakjes moeten staan, in plaats van onderaan. "Dit is een schoolvoorbeeld van een vrijblijvende maatregel, die niets te maken heeft met volksgezondheid. Winkeliers die het zo al moeilijk hebben zullen hierdoor hun meubels moeten aanpassen." Dat de generieke verpakkingen van de baan zijn, juicht Ardies wel toe. "Europa heeft de lidstaten de mogelijkheid gegeven dit op te leggen. We hopen dat de Belgische overheid niet zo ver gaat: het Belgische antitabaksbeleid is nu al strenger dan dat in andere Europese landen." (Belga)