FEBEG wijst erop dat de elektriciteitsleveranciers nu al instaan voor de facturatie en inning van de kosten voor het gebruik van het net. Ze dragen daarbij ook alle risico's op wanbetaling. Vanaf 1 januari volgend jaar zouden eigenaars van zonnepanelen een extra netvergoeding, van gemiddeld 200 euro per gezin, moeten betalen. Vraag is hoe dit praktisch georganiseerd zal worden. "Wij zijn op geen enkele wijze betrokken bij het initiatief van de distributienetbeheerders. Er vond ook geen enkel overleg plaats", bekritiseert FEBEG. "Deze nieuwe netvergoeding dreigt een bijkomend financieel risico te vormen voor de leverancier." De elektriciteitsleveranciers vragen dan ook dat de distributienetbeheerders (Eandis en Infrabel) zelf de lasten van facturatie en inning op zich zouden nemen. "Deze zijn zeer aanzienlijk: niet alleen de loutere facturatiekosten maar ook kosten voor de aanpassing van IT-systemen, opleiding van de werknemers in de call centers, de financiële risico's in geval van wanbetaling, administratieve kosten, ...". (JDH)

FEBEG wijst erop dat de elektriciteitsleveranciers nu al instaan voor de facturatie en inning van de kosten voor het gebruik van het net. Ze dragen daarbij ook alle risico's op wanbetaling. Vanaf 1 januari volgend jaar zouden eigenaars van zonnepanelen een extra netvergoeding, van gemiddeld 200 euro per gezin, moeten betalen. Vraag is hoe dit praktisch georganiseerd zal worden. "Wij zijn op geen enkele wijze betrokken bij het initiatief van de distributienetbeheerders. Er vond ook geen enkel overleg plaats", bekritiseert FEBEG. "Deze nieuwe netvergoeding dreigt een bijkomend financieel risico te vormen voor de leverancier." De elektriciteitsleveranciers vragen dan ook dat de distributienetbeheerders (Eandis en Infrabel) zelf de lasten van facturatie en inning op zich zouden nemen. "Deze zijn zeer aanzienlijk: niet alleen de loutere facturatiekosten maar ook kosten voor de aanpassing van IT-systemen, opleiding van de werknemers in de call centers, de financiële risico's in geval van wanbetaling, administratieve kosten, ...". (JDH)