Er is al heel wat inkt gevloeid over de dure energie in ons land. Het zette er de federale regering het afgelopen jaar zelfs toe aan om de elektriciteitsprijzen tot 1 januari 2013 te bevriezen. Maar Itinera herhaalt wat andere critici reeds beweerden: de stijging van de factuur de voorbije jaren is voor drie kwart het gevolg van hogere belastingen en hogere distributiekosten. Zo betaalt de consument mee voor de subsidies hernieuwbare energie, voor de sociale tarieven, voor de openbaredienstverplichtingen, enzovoort. "Momenteel bedraagt het aandeel van het product elektriciteit slechts 38 pct van de totale factuur (...) De distributiekosten zijn gestegen als gevolg van beleidskeuzes", zegt Itinera. De denktank vindt het niet kunnen dat de overheid enerzijds de kosten van haar beleidskeuzes op de consument afwendt, en tegelijk elektriciteitsproducenten verbiedt hun prijzen te laten stijgen. Itinera wijst erop dat de factuur ook in de toekomst op voorspelbare wijze verder zal stijgen. "Vooral de ontwikkeling van offshore windmolenparken zal een grote impact hebben." Vandaar dat de denktank pleit voor meer transparantie en het weren van "niet-elektriciteit"-componenten uit de factuur. "De overheden moeten de kost van de gekozen beleidsmaatregelen zelf financieren uit algemene middelen." (VDH)

Er is al heel wat inkt gevloeid over de dure energie in ons land. Het zette er de federale regering het afgelopen jaar zelfs toe aan om de elektriciteitsprijzen tot 1 januari 2013 te bevriezen. Maar Itinera herhaalt wat andere critici reeds beweerden: de stijging van de factuur de voorbije jaren is voor drie kwart het gevolg van hogere belastingen en hogere distributiekosten. Zo betaalt de consument mee voor de subsidies hernieuwbare energie, voor de sociale tarieven, voor de openbaredienstverplichtingen, enzovoort. "Momenteel bedraagt het aandeel van het product elektriciteit slechts 38 pct van de totale factuur (...) De distributiekosten zijn gestegen als gevolg van beleidskeuzes", zegt Itinera. De denktank vindt het niet kunnen dat de overheid enerzijds de kosten van haar beleidskeuzes op de consument afwendt, en tegelijk elektriciteitsproducenten verbiedt hun prijzen te laten stijgen. Itinera wijst erop dat de factuur ook in de toekomst op voorspelbare wijze verder zal stijgen. "Vooral de ontwikkeling van offshore windmolenparken zal een grote impact hebben." Vandaar dat de denktank pleit voor meer transparantie en het weren van "niet-elektriciteit"-componenten uit de factuur. "De overheden moeten de kost van de gekozen beleidsmaatregelen zelf financieren uit algemene middelen." (VDH)