"Het betrof in hoofdzaak een informatieve vergadering ten behoeve van de gerechtsmandatarissen", stelt het bedrijf in een kort statement. "Er werden concrete afspraken gemaakt over het verdere verloop van de werkzaamheden met als doel de continuïteit van het bedrijf te verzekeren." Verdere communicatie zal volgen "op basis van het verloop van de besprekingen met de diverse stake-holders". De handelsrechtbank in Oostende aanvaardde donderdag de aanvraag van Electrawinds in het kader van de "wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen" (WCO). Er werden drie gerechtsmandatarissen aangesteld die het bedrijf in de komende maanden moeten bijstaan in zijn herschikking en reorganisatie. CEO Luc Desender werd wegens "grove tekortkomingen" door de mandatarissen vervangen in de raad van bestuur en voor wat betreft alle beslissingen die de vennootschap moet nemen in het kader van de continuïteit. (Belga)

"Het betrof in hoofdzaak een informatieve vergadering ten behoeve van de gerechtsmandatarissen", stelt het bedrijf in een kort statement. "Er werden concrete afspraken gemaakt over het verdere verloop van de werkzaamheden met als doel de continuïteit van het bedrijf te verzekeren." Verdere communicatie zal volgen "op basis van het verloop van de besprekingen met de diverse stake-holders". De handelsrechtbank in Oostende aanvaardde donderdag de aanvraag van Electrawinds in het kader van de "wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen" (WCO). Er werden drie gerechtsmandatarissen aangesteld die het bedrijf in de komende maanden moeten bijstaan in zijn herschikking en reorganisatie. CEO Luc Desender werd wegens "grove tekortkomingen" door de mandatarissen vervangen in de raad van bestuur en voor wat betreft alle beslissingen die de vennootschap moet nemen in het kader van de continuïteit. (Belga)