Bij controle blijkt dat bepaalde tarieven de hoogte ingaan vanaf februari. Het geldende tarief is bovendien hetgeen dat van toepassing is vanaf het ogenblik dat het contract in werking gaat, en niet hetgeen dat van kracht is op het ogenblik dat het contract ondertekend werd. Elk nieuw contract begint minimaal een maand na ondertekening. Mensen die deze maand naar Electrabel willen gaan, betalen dus het tarief van februari of zelfs maart, en dat ligt hoger, aldus de krant.De tariefverhogingen hebben met name betrekking op de formules "GroenPlus 1" en "Exclusief nacht". (TANGUY JOCKMANS)

Bij controle blijkt dat bepaalde tarieven de hoogte ingaan vanaf februari. Het geldende tarief is bovendien hetgeen dat van toepassing is vanaf het ogenblik dat het contract in werking gaat, en niet hetgeen dat van kracht is op het ogenblik dat het contract ondertekend werd. Elk nieuw contract begint minimaal een maand na ondertekening. Mensen die deze maand naar Electrabel willen gaan, betalen dus het tarief van februari of zelfs maart, en dat ligt hoger, aldus de krant.De tariefverhogingen hebben met name betrekking op de formules "GroenPlus 1" en "Exclusief nacht". (TANGUY JOCKMANS)