Het Havenbedrijf voerde de voorbije maanden samen met een aantal windontwikkelaars onderhandelingen met het Directoraat Generaal der Luchtvaart en Belgocontrol om windontwikkeling in de Antwerpse haven, zowel op Rechter- als op Linkeroever, mogelijk te maken. Om windontwikkeling in de regio te verzoenen met het luchtruimbeheer moesten immers heel wat specifieke afspraken worden gemaakt omwille van de eigenheid van het industriële havengebied, waar zich verschillende hoge obstakels en een hoge graad aan Seveso-activiteiten bevinden. "Dankzij een langdurige samenwerking met de bevoegde instanties is een deel van de voorziene windontwikkeling ondertussen definitief goedgekeurd. Voor het overige deel zal verder onderzoek over interactie met de radio-bebakening uitsluitsel bieden", zegt Didier Van Osselaer, hoofd energieontwikkeling van het Havenbedrijf. Ook het onlangs definitief vaststellen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het havengebied heeft volgens het Havenbedrijf een flinke duw in de rug van het windenergieproject gegeven. Het doel is dan ook nog steeds om tegen 2017-2018 38 turbines van 3 MegaWatt klaar te hebben en uiteindelijk zelfs op 55 te eindigen. (Belga)

Het Havenbedrijf voerde de voorbije maanden samen met een aantal windontwikkelaars onderhandelingen met het Directoraat Generaal der Luchtvaart en Belgocontrol om windontwikkeling in de Antwerpse haven, zowel op Rechter- als op Linkeroever, mogelijk te maken. Om windontwikkeling in de regio te verzoenen met het luchtruimbeheer moesten immers heel wat specifieke afspraken worden gemaakt omwille van de eigenheid van het industriële havengebied, waar zich verschillende hoge obstakels en een hoge graad aan Seveso-activiteiten bevinden. "Dankzij een langdurige samenwerking met de bevoegde instanties is een deel van de voorziene windontwikkeling ondertussen definitief goedgekeurd. Voor het overige deel zal verder onderzoek over interactie met de radio-bebakening uitsluitsel bieden", zegt Didier Van Osselaer, hoofd energieontwikkeling van het Havenbedrijf. Ook het onlangs definitief vaststellen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het havengebied heeft volgens het Havenbedrijf een flinke duw in de rug van het windenergieproject gegeven. Het doel is dan ook nog steeds om tegen 2017-2018 38 turbines van 3 MegaWatt klaar te hebben en uiteindelijk zelfs op 55 te eindigen. (Belga)