De sociale partners zaten eerder dit voorjaar bijeen over het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden. Dat overleg gebeurde tripartite, samen met vertegenwoordigers van de regering. "Alhoewel, overleg kan dit niet genoemd worden. Het ging enkel om een uitwisseling van gedachten", zegt Leemans. Sindsdien is het dossier verhuisd naar de Wetstraat. De sociale partners kregen de boodschap dat de regering met een 'basisvoorstel' zal komen dat zal worden teruggekoppeld naar vakbonden en werkgevers. Dat zou evenwel pas gebeuren na de begrotingscontrole en de staatshervorming. "Sindsdien is er nog geen feedback gekomen. We horen echo's dat dit niet voor 1 mei zou gebeuren", aldus de ACV-voorzitter. Het politieke getalm maakt het ACV ongerust. Daarom wordt met een informatiecampagne gestart. Op 17 april worden de werknemers aangesproken, via informatiemomenten in de bedrijven. Dat kan gebeuren via pamfletten of infovergaderingen. Ook de werkgevers zullen worden aangesproken, via vergaderingen in de paritaire comités. Op 22 april brengt de vakbond een bezoek aan de verschillende hoofdkantoren van de regeringspartijen. (Belga)

De sociale partners zaten eerder dit voorjaar bijeen over het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden. Dat overleg gebeurde tripartite, samen met vertegenwoordigers van de regering. "Alhoewel, overleg kan dit niet genoemd worden. Het ging enkel om een uitwisseling van gedachten", zegt Leemans. Sindsdien is het dossier verhuisd naar de Wetstraat. De sociale partners kregen de boodschap dat de regering met een 'basisvoorstel' zal komen dat zal worden teruggekoppeld naar vakbonden en werkgevers. Dat zou evenwel pas gebeuren na de begrotingscontrole en de staatshervorming. "Sindsdien is er nog geen feedback gekomen. We horen echo's dat dit niet voor 1 mei zou gebeuren", aldus de ACV-voorzitter. Het politieke getalm maakt het ACV ongerust. Daarom wordt met een informatiecampagne gestart. Op 17 april worden de werknemers aangesproken, via informatiemomenten in de bedrijven. Dat kan gebeuren via pamfletten of infovergaderingen. Ook de werkgevers zullen worden aangesproken, via vergaderingen in de paritaire comités. Op 22 april brengt de vakbond een bezoek aan de verschillende hoofdkantoren van de regeringspartijen. (Belga)