De bedoeling is er te blijven staan tot er een akkord is. Of de vakbondsmilitanten ook 's nachts zullen actievoeren, is nog geen uitgemaakte zaak. "De actiebereidheid is wel groot. Enkele telefoontjes volstonden om voldoende volk te vinden", aldus Haverbeke. Vorige week voerden BBTK en LBC-CNE al actie bij het VBO. Ze wilden toen een kampement opzetten, maar werden weggejaagd door de politie. De liberale vakbond ACLVB neemt niet deel aan de acties. De sociale partners proberen om deze week tot een akkoord te komen over het eenheidsstatuut, zo lieten ze vorige week weten. Op 8 juli verstrijkt de deadline die het Grondwettelijk Hof oplegde om een einde te maken aan discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendestatuut. (Belga)

De bedoeling is er te blijven staan tot er een akkord is. Of de vakbondsmilitanten ook 's nachts zullen actievoeren, is nog geen uitgemaakte zaak. "De actiebereidheid is wel groot. Enkele telefoontjes volstonden om voldoende volk te vinden", aldus Haverbeke. Vorige week voerden BBTK en LBC-CNE al actie bij het VBO. Ze wilden toen een kampement opzetten, maar werden weggejaagd door de politie. De liberale vakbond ACLVB neemt niet deel aan de acties. De sociale partners proberen om deze week tot een akkoord te komen over het eenheidsstatuut, zo lieten ze vorige week weten. Op 8 juli verstrijkt de deadline die het Grondwettelijk Hof oplegde om een einde te maken aan discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendestatuut. (Belga)