Een vacature publiceren en de sollicitaties opvolgen kost geld. Door de haperende economie wachten bedrijven liever om een vacature te plaatsen en zoeken ze via hun eigen netwerk naar geschikte kandidaten, schrijft de krant. Vooral vacatures voor hooggeschoolden worden niet gemeld. Het statuut van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) verplicht nochtans een werkgever met 20 of meer werknemers om vacatures aan de VDAB te melden. Die wettelijke verplichting dateert van 21 december 1988, vier jaar na de oprichting van de VDAB. De hoeveelheid 'verdoken vacatures' is moeilijk in te schatten, merkt de krant op. Aan de hand van de zogeheten Job Vacancy Rate (een formule op basis van het aantal vacatures en arbeidsplaatsen) komt Eurostat voor ons land uit op ruim een derde 'verborgen vacatures'.Daarmee scoort ons land beduidend slechter dan de andere landen uit de Europese Unie. Enkel Duitsland zit op hetzelfde niveau. Volgens VDAB-consulenten die langdurig werklozen begeleiden vallen door verdoken vacatures werklozen uit de boot. (DLA)

Een vacature publiceren en de sollicitaties opvolgen kost geld. Door de haperende economie wachten bedrijven liever om een vacature te plaatsen en zoeken ze via hun eigen netwerk naar geschikte kandidaten, schrijft de krant. Vooral vacatures voor hooggeschoolden worden niet gemeld. Het statuut van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) verplicht nochtans een werkgever met 20 of meer werknemers om vacatures aan de VDAB te melden. Die wettelijke verplichting dateert van 21 december 1988, vier jaar na de oprichting van de VDAB. De hoeveelheid 'verdoken vacatures' is moeilijk in te schatten, merkt de krant op. Aan de hand van de zogeheten Job Vacancy Rate (een formule op basis van het aantal vacatures en arbeidsplaatsen) komt Eurostat voor ons land uit op ruim een derde 'verborgen vacatures'.Daarmee scoort ons land beduidend slechter dan de andere landen uit de Europese Unie. Enkel Duitsland zit op hetzelfde niveau. Volgens VDAB-consulenten die langdurig werklozen begeleiden vallen door verdoken vacatures werklozen uit de boot. (DLA)