Naar jaarlijkse gewoonte heeft KBC zijn portefeuille woonkredieten geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat de kredietnemers steeds ouder worden. De gemiddelde leeftijd bedroeg 41 jaar in 2016, tegen 39,5 jaar in 2012. Een op de zeven klanten is ouder dan 55 jaar. In die leeftijdscategorie gaat het deels om mensen die hun woning verbouwen, maar vooral om vastgoedbeleggers.
...

Naar jaarlijkse gewoonte heeft KBC zijn portefeuille woonkredieten geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat de kredietnemers steeds ouder worden. De gemiddelde leeftijd bedroeg 41 jaar in 2016, tegen 39,5 jaar in 2012. Een op de zeven klanten is ouder dan 55 jaar. In die leeftijdscategorie gaat het deels om mensen die hun woning verbouwen, maar vooral om vastgoedbeleggers.De verklaring ligt volgens Lut De Lombaerde, productbeheerder woonkredieten van KBC, bij de lage rente. Daardoor krijgen kapitaalkrachtige mensen nauwelijks rendement op hun spaargeld. Velen zoeken een andere 'veilige' belegging en komen zo bij vastgoed terecht. De kredieten worden toegekend aan mensen die een tweede verblijf kopen (dat ze al dan niet periodiek verhuren) of investeren in een beleggingseigendom. Vorig jaar ging een op de vijf woonkredieten van KBC naar dergelijke vastgoedbeleggers. De lage rente zorgt ervoor dat, ondanks de toename van het gemiddelde investerings- en toegekende kredietbedrag, de maandelijkse aflossingskosten nauwelijks stijgen. Ook het feit dat de regelgevers opleggen dat de banken een grotere eigen inbreng van hun klanten eisen, speelt daarin een rol. Bij KBC wordt nu standaard een eigen inbreng van 15 procent van het investeringsbedrag gevraagd. In 2015 was dan nog maar 10 procent en de jaren daarvoor lag de bodem nog lager.Ten slotte is de gemiddelde looptijd van een woonkrediet gedaald tot vijftien jaar. De looptijden boven 25 jaar zijn onder druk van de Nationale Bank volledig weggevallen. De lage rente laat klanten toe eenzelfde kredietbedrag op een kortere looptijd te lenen zonder dat de maandelijkse aflossing stijgt. Daardoor zitten vooral de kredieten met een looptijd tussen de zestien en twintig jaar in de lift.De cijfers lijken aan te tonen dat jongeren op minder jonge leeftijd vastgoed kopen. Het aandeel van eerste woningen in de kredietstrekking van KBC is in vijf jaar gedaald van 34 tot 27 procent, en dat van jongeren (onder de dertig jaar) van 25 tot 22 procent. Dat heeft volgens de bank te maken met de hoge kostprijs van het vastgoed, de grotere eigen inbreng die vereist wordt, en misschien ook met het feit dat de jonge generatie zich niet meteen op een bepaalde locatie wil settelen.De tarieven voor woonkredieten zijn sinds september, toen de lange rente is beginnen te stijgen, met een half procentpunt gestegen. Daardoor is ook de trend om woonkredieten te laten herfinancieren zo goed als stil gevallen. 2014 en 2015 waren op dat gebied nog recordjaren. Toen lieten heel wat klanten hun woonkredieten tegen een lagere rente herfinancieren. Dit jaar was er enkel in de aanloop naar september een korte opstoot, daarna volgde een normalisering.Voor de banken is dat goed nieuws. De herfinanciering van woonkredieten levert hun op korte tijd een uitzonderlijke opbrengst op (de wederbeleggingsvergoeding), maar die weegt niet op tegen de lagere rente-opbrengst over de hele looptijd van de lening.