De plotse stijging zou vooral te maken hebben met de verhoogde inzet van personeel en een betere doorstroming van informatie naar de verantwoordelijken bij de RVA. Zo sturen gewestelijke diensten meer info door over werkweigeringen. Vooral in Vlaanderen is de stijging opmerkelijk, van 2.914 schorsingen in 2012 naar 4.340 dit jaar. In Wallonië gaat het om 6.514 schorsingen. Het aantal schorsingen ligt daar al langer hoger omdat het economisch klimaat er minder gunstig is, aldus de krant. In het eerste semester werden ook 1.714 werklozen volledig uitgesloten van een uitkering. Zij leven vermoedelijk van zwartwerk of van het inkomen van hun partner. (Belga)

De plotse stijging zou vooral te maken hebben met de verhoogde inzet van personeel en een betere doorstroming van informatie naar de verantwoordelijken bij de RVA. Zo sturen gewestelijke diensten meer info door over werkweigeringen. Vooral in Vlaanderen is de stijging opmerkelijk, van 2.914 schorsingen in 2012 naar 4.340 dit jaar. In Wallonië gaat het om 6.514 schorsingen. Het aantal schorsingen ligt daar al langer hoger omdat het economisch klimaat er minder gunstig is, aldus de krant. In het eerste semester werden ook 1.714 werklozen volledig uitgesloten van een uitkering. Zij leven vermoedelijk van zwartwerk of van het inkomen van hun partner. (Belga)