Vorige week kwam de adviesraad van Telenet in een mediastorm terecht, toen bleek dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) een hoge vergoeding kreeg om in die raad te zetelen. Telenet zegt in een verklaring dat het die adviesraad in 2007 heeft opgericht, nadat de gemengde intercommunales het grootste deel van hun aandelen in het telecombedrijf hadden verkocht. In die adviesraad zetelden tussen 2007 en 2011 Paul Van de Casteele, Serge Grysolle, Patrick Moenaert, Freddy Willockx en Yvan Dupon.
...

Vorige week kwam de adviesraad van Telenet in een mediastorm terecht, toen bleek dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) een hoge vergoeding kreeg om in die raad te zetelen. Telenet zegt in een verklaring dat het die adviesraad in 2007 heeft opgericht, nadat de gemengde intercommunales het grootste deel van hun aandelen in het telecombedrijf hadden verkocht. In die adviesraad zetelden tussen 2007 en 2011 Paul Van de Casteele, Serge Grysolle, Patrick Moenaert, Freddy Willockx en Yvan Dupon. "Omdat de vertegenwoordigers van deze intercommunales daardoor niet meer zetelden in de raad van bestuur van Telenet Group Holding nv en Telenet daardoor vanaf dan geen politieke vertegenwoordigers meer in zijn raad van bestuur had, werd besloten om een adviesraad op te richten", schrijft Telenet in een persbericht. Het telecombedrijf zegt dat het op die manier de betrokkenheid van de gemengde intercommunales wilde blijven garanderen. Telenet komt ook met gegevens naar buiten over wie sinds de oprichting van de raad zetelde in het adviesorgaan. Daaruit blijkt dat Siegfried Bracke tussen 2011 en 2014 een vergoeding kreeg van Telenet. In 2013 en 2014 factureerde Bracke 18.000 euro. In 2012 was dat 16.000 euro en in 2010 14.000 euro. In totaal heeft hij zo 66.000 euro ontvangen. Bracke zei gisterenavond nog in de marge van de Gentse gemeenteraad dat hij niet wist of hij ooit geld had ontvangen van Telenet voor zijn advies."De vergoedingen voor de leden van deze adviesraad bedroegen 12.000 euro per jaar en 2000 euro per bijgewoonde zitting met een maximum van vier zittingen per jaar", stelt Telenet. In totaal konden de leden jaarlijks 20.000 euro krijgen. In 2011 heeft Telenet de adviesraad herbekeken en aangepast. Toen hebben de leden een gedragscode ondertekend die oplegde dat politici geen advies zouden geven over thema's waarvoor ze een uitvoerend mandaat hadden. Het bedrijf raakte toen niet aan de vergoedingen.Tussen 2011 en 2017, de periode waarvan Telenet de concrete cijfers vrijgeeft, hebben slechts twee leden het maximale bedrag van 20.000 euro gefactureerd: Patrick Moenaert (CD&V) en Freddy Willockx (s.pa). Beide politici zetelden in de adviesraad toen ze burgemeester waren. Moenaert, die burgemeester van Brugge was tussen 1995 en 2012, was van 2007 tot en met 2013 lid van de adviesraad. Willockx die burgemeester van Sint-Niklaas was tussen 2001 en 2010, adviseerde Telenet van 2007 tot en met 2013. Yves Leterme, een andere naam die werd genoemd in het dossier, heeft volgens Telenet pas op 19 december 2011 een eerste vergadering bijgewoond als lid van de adviesraad. "Hij is in 2011 daardoor voor een half jaar lidmaatschap en één vergadering vergoed. Yves Leterme heeft voor december 2011 geen enkel advies verleend voor Telenet", verduidelijkt het bedrijf. Tot nu heeft Leterme 55.000 euro verdiend bij Telenet. Daarmee is hij niet de best betaalde politicus: Patrick Dewael stuurde facturen voor 82.000 euro. "Sinds 2015 is de adviesraad meer verveld tot advies op basis van bilaterale contacten zoals advies rond de Grote Netwerf en de verhuis van het Telenet-hoofdkwartier", stelt Telenet nog. Het bedrijf heeft naar eigen zegen nog geen facturen van de leden ontvangen voor 2016. "We gaan de komende weken de rol en invulling van de adviesraad verder bekijken." Ondertussen heeft de Gentse gemeenteraad gisteren een geamendeerd voorstel van Siegfried Bracke, de ontslagnemende fractieleider van N-VA in de gemeenteraad, over intercommunales unaniem goedgekeurd. Het doel van het voorstel is de aanwezigheid van mandatarissen in intercommunales kritisch tegen het licht te houden. Tijdens de gemeenteraad stelde hij voor om voor alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales, aanverwante structuren en andere organisaties waarin mandatarissen van de stad zitten, te onderzoeken welke initiatieven de stad kan nemen om dat aantal te verminderen.