Het Collège d'autorisation et controle van de CSA, het beslissingorgaan van de Waalse mediaregulator, stuurde donderdagavond na zijn vergadering een uiterst summier berichtje uit. "We hebben doorwrochte en volledige antwoorden gekregen op onze vragen. Na de beraadslaging hebben we het ontwerpbesluit van het BIPT goedgekeurd met de bedoeling om de openbare raadpleging te openen", luidt het vrij vertaald.

Met die cryptische boodschap signaleert de CSA dat ze de herziene principes en prijsberekeningsmethodiek van het BIPT aanvaardt. Die leiden tot kortingen voor Mobistar van tussen 19 en 41 procent op de doorverkoop van producten van VOO, vergeleken met de eerste tariefvoorstellen van het BIPT uit december 2013.

Dat is uitstekend nieuws voor Mobistar dat een eigen tv- en internetaanbod op de diverse Belgische kabelnetten voorbereidt.

Publieke raadpleging wordt heftig

De herziening had tot zwaar protest geleid, nog voor het ontwerpbesluit was gepubliceerd. Dat dit nu wel gebeurt, betekent dat het CSA oog heeft voor de consument en wel degelijk concurrentie wil creëren op de Waalse kabel.

Volgende week zal de definitieve tekst bekend worden. Volgens directeur-generaal Bernardo Herman worden enkele paragrafen duidelijker verwoord, zonder aan de betekenis te raken.

"Wij zijn ervan overtuigd dat we een vertrekbasis hebben voor de publieke consultatie", vertelt Herman.

Ongetwijfeld zullen de partijen die eerst hebben geprobeerd de discussietekst nog voor de raadpleging af te voeren zich nu laten horen. De raadpleging duurt een maand. Daarna moeten de regulatoren nog de definitieve besluiten nemen.

Herman tilt niet zwaar aan het bericht in La Libre dat de hele procedure misschien nietig is omdat de CSA geen nieuwe notificatie gedaan heeft bij de Europese Commissie. Volgens hem zou dat dan al gebleken zijn bij het arrest in beroep over de openstelling van de Waalse kabel dat de rechtbank enkele weken geleden heeft uitgesproken.

Het Collège d'autorisation et controle van de CSA, het beslissingorgaan van de Waalse mediaregulator, stuurde donderdagavond na zijn vergadering een uiterst summier berichtje uit. "We hebben doorwrochte en volledige antwoorden gekregen op onze vragen. Na de beraadslaging hebben we het ontwerpbesluit van het BIPT goedgekeurd met de bedoeling om de openbare raadpleging te openen", luidt het vrij vertaald. Met die cryptische boodschap signaleert de CSA dat ze de herziene principes en prijsberekeningsmethodiek van het BIPT aanvaardt. Die leiden tot kortingen voor Mobistar van tussen 19 en 41 procent op de doorverkoop van producten van VOO, vergeleken met de eerste tariefvoorstellen van het BIPT uit december 2013. Dat is uitstekend nieuws voor Mobistar dat een eigen tv- en internetaanbod op de diverse Belgische kabelnetten voorbereidt. De herziening had tot zwaar protest geleid, nog voor het ontwerpbesluit was gepubliceerd. Dat dit nu wel gebeurt, betekent dat het CSA oog heeft voor de consument en wel degelijk concurrentie wil creëren op de Waalse kabel. Volgende week zal de definitieve tekst bekend worden. Volgens directeur-generaal Bernardo Herman worden enkele paragrafen duidelijker verwoord, zonder aan de betekenis te raken. "Wij zijn ervan overtuigd dat we een vertrekbasis hebben voor de publieke consultatie", vertelt Herman. Ongetwijfeld zullen de partijen die eerst hebben geprobeerd de discussietekst nog voor de raadpleging af te voeren zich nu laten horen. De raadpleging duurt een maand. Daarna moeten de regulatoren nog de definitieve besluiten nemen. Herman tilt niet zwaar aan het bericht in La Libre dat de hele procedure misschien nietig is omdat de CSA geen nieuwe notificatie gedaan heeft bij de Europese Commissie. Volgens hem zou dat dan al gebleken zijn bij het arrest in beroep over de openstelling van de Waalse kabel dat de rechtbank enkele weken geleden heeft uitgesproken.