Country manager Philippe Jaeken van DXC Technology kondigde op 26 oktober de intentie aan om 89 van de 564 bedienden van DXC Mechelen te ontslaan.

Dat is de entiteit die de IT van de Vlaamse overheid verzorgt op basis van een contract tot 2022. Het werd in 2014 gewonnen door Proximus en door de voormalige service-afdeling van HP (voordien EDS). Die HP-divisie is intussen met de grote Amerikaanse dienstverlener CSC gefuseerd tot DXC Technology.

De voormalige HP-afdeling in Mechelen heeft een relatief oude leeftijdspiramide. De huidige cao, die in november afloopt, maakt het financieel zwaar om 50-plussers te ontslaan. Die dure regeling was onder meer een reactie op een jarenlange opeenvolging van afslankingen, waarbij ouderen vlot met brugpensioen werden gestuurd.

Volgens de vakbonden zijn ook al heel wat jobs naar Oost-Europa overgebracht. Dat lokte al kritiek uit bij de verlenging van het huidige contract met HP (en Proximus) in 2014.

'Internationale' functies bedreigd

De aankondiging van de nieuwe afslanking zette de wet Renault in werking. Volgens de vakbonden weigert Philippe Jaeken van DXC echter de dialoog. Zo wou hij niet antwoorden op de vraag hoe het huidige en het nieuwe organigram van DXC er zouden uitzien.

Volgens de vakbonden wil Jaeken alle werknemers die op de Belgische loonlijst staan, maar internationale functies uitvoeren, laten afvloeien, tenzij de internationale divisies er extra voor betalen. Jaeken wou aan de ondernemingsraad echter ook niet uitleggen hoe hij "internationaal" definieert.

Omdat de groep boven 45 jaar, maar jonger dan 50, minder wordt beschermd door de cao, komt die nu ook onder vuur te liggen. Volgens de vakbonden stelt Jaeken de gang van zaken bij DXC Zaventem als voorbeeld. Daar voert DXC een politiek om 50-plussers af te laten vloeien en systematisch te vervangen door jongeren, zeg maar schoolverlaters. Tegenover de 89 afvloeiingen van ouderen zou Jaeken de aanwerving van 50 jongeren stellen.

"Die werken dan een paar jaar keihard en vertrekken dan wegens gebrek aan langetermijnperspectief. Het spontane verloop bij DXC Zaventem is 20 procent", zegt een vakbondssecretaris (het hoge verloop is uit de Trends Top af te lezen).

De vakbonden stelden daarentegen voor om een gedegen vormingsplan op te stellen om de oudere werknemers naar toekomstgerichte functies om te scholen. Dat is verworpen.

Ultimatum

Op 11 januari zei Jaeken volgens het vakbondsfront dat het personeel moest kiezen. Ofwel zouden ze een vastgelegde lijst ontslagen accepteren, onder toepassing van het lopende sociaal plan, met vanaf 1 november 2018 ontslagen van 50-plussers aan een kwart van het sociaal plan en vanaf 1 april 2019 zonder verdere begeleiding.

Ofwel zou hij formeel het sociaal overleg beëindigen en de 89 in kleine groepjes ontslaan voor 'disfunctioneren' zonder sociale begeleiding en zonder toepassing van de cao.

Op 22 januari wees bijna 98 procent van de 440 werknemers die aan de geheime stemming deelnamen, dat plan af. Zij dreigden met actie als het overleg niet werd hervat.

De directie trok op 25 januari het aangekondigde ontslag in, maar blijkt nu volgens de vakbonden de geviseerde werknemers een "personal improvement plan" voor te leggen, om hen toch nog te ontslaan. Anderen worden onder druk gezet om een dading te tekenen en "spontaan" te vertrekken.

Wachten op bemiddelaar

Het vakbondsfront heeft de verzoening aangevraagd en wacht nu op de aanstelling van een sociaal bemiddelaar. Zij noemen dit een duidelijk geval van 'leeftijdsdiscriminatie' en wijzen erop dat de Vlaamse administratie alle belang heeft bij het in dienst houden van ervaren werknemers, die weten hoe zijn IT functioneert.

Ondertussen verwijten zij aan Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans, die bevoegd is voor Bestuurszaken, dat zij weigert het dossier te onderzoeken.

Volgens de vakbonden is zij al sinds 18 januari, na een pamfletactie, op de hoogte van het conflict, maar neemt haar kabinet genoegen met een email van de DXC-directie, die het ontslagplan ontkent.

De vakbonden verwijzen naar de situatie bij Atos in 2016, waar goedkopere Indische werkkrachten van de overheid arbeidsvergunningen kregen terwijl tegelijk oudere werknemers werden ontslagen.

Communicatieverantwoordelijke Joëlle Boone van HB Plus, de tijdelijke vereniging van DXC en Proximus die het contract in 2014 won, houdt het bij een "voorlopig geen commentaar". DXC-country manager Philippe Jaeken, zelf 60, zei ons aan de telefoon: "Ik heb geen commentaar te geven".

Woordvoerder Toon De Bock wijst erop dat DXC een private firma is die 'onder andere' in onderaanneming voor de Vlaamse overheid werkt. "De minister heeft geen enkele bevoegdheid of zeggenschap over deze firma. Het zijn geen werknemers van de Vlaamse overheid die dreigen met een staking. Dit valt dus niet binnen haar bevoegdheid als Vlaams minister van Bestuurszaken.

Vragen over het personeelsbeleid of een herstructurering bij een private firma zijn voor de minister van Werk en als het over de wet Renault gaat, zelfs voor de federale minister van Werk", stelt De Bock. Daarmee ligt de bal dan in het kamp van Kris Peeters.

Country manager Philippe Jaeken van DXC Technology kondigde op 26 oktober de intentie aan om 89 van de 564 bedienden van DXC Mechelen te ontslaan. Dat is de entiteit die de IT van de Vlaamse overheid verzorgt op basis van een contract tot 2022. Het werd in 2014 gewonnen door Proximus en door de voormalige service-afdeling van HP (voordien EDS). Die HP-divisie is intussen met de grote Amerikaanse dienstverlener CSC gefuseerd tot DXC Technology. De voormalige HP-afdeling in Mechelen heeft een relatief oude leeftijdspiramide. De huidige cao, die in november afloopt, maakt het financieel zwaar om 50-plussers te ontslaan. Die dure regeling was onder meer een reactie op een jarenlange opeenvolging van afslankingen, waarbij ouderen vlot met brugpensioen werden gestuurd. Volgens de vakbonden zijn ook al heel wat jobs naar Oost-Europa overgebracht. Dat lokte al kritiek uit bij de verlenging van het huidige contract met HP (en Proximus) in 2014. De aankondiging van de nieuwe afslanking zette de wet Renault in werking. Volgens de vakbonden weigert Philippe Jaeken van DXC echter de dialoog. Zo wou hij niet antwoorden op de vraag hoe het huidige en het nieuwe organigram van DXC er zouden uitzien. Volgens de vakbonden wil Jaeken alle werknemers die op de Belgische loonlijst staan, maar internationale functies uitvoeren, laten afvloeien, tenzij de internationale divisies er extra voor betalen. Jaeken wou aan de ondernemingsraad echter ook niet uitleggen hoe hij "internationaal" definieert. Omdat de groep boven 45 jaar, maar jonger dan 50, minder wordt beschermd door de cao, komt die nu ook onder vuur te liggen. Volgens de vakbonden stelt Jaeken de gang van zaken bij DXC Zaventem als voorbeeld. Daar voert DXC een politiek om 50-plussers af te laten vloeien en systematisch te vervangen door jongeren, zeg maar schoolverlaters. Tegenover de 89 afvloeiingen van ouderen zou Jaeken de aanwerving van 50 jongeren stellen. "Die werken dan een paar jaar keihard en vertrekken dan wegens gebrek aan langetermijnperspectief. Het spontane verloop bij DXC Zaventem is 20 procent", zegt een vakbondssecretaris (het hoge verloop is uit de Trends Top af te lezen). De vakbonden stelden daarentegen voor om een gedegen vormingsplan op te stellen om de oudere werknemers naar toekomstgerichte functies om te scholen. Dat is verworpen. Op 11 januari zei Jaeken volgens het vakbondsfront dat het personeel moest kiezen. Ofwel zouden ze een vastgelegde lijst ontslagen accepteren, onder toepassing van het lopende sociaal plan, met vanaf 1 november 2018 ontslagen van 50-plussers aan een kwart van het sociaal plan en vanaf 1 april 2019 zonder verdere begeleiding. Ofwel zou hij formeel het sociaal overleg beëindigen en de 89 in kleine groepjes ontslaan voor 'disfunctioneren' zonder sociale begeleiding en zonder toepassing van de cao. Op 22 januari wees bijna 98 procent van de 440 werknemers die aan de geheime stemming deelnamen, dat plan af. Zij dreigden met actie als het overleg niet werd hervat. De directie trok op 25 januari het aangekondigde ontslag in, maar blijkt nu volgens de vakbonden de geviseerde werknemers een "personal improvement plan" voor te leggen, om hen toch nog te ontslaan. Anderen worden onder druk gezet om een dading te tekenen en "spontaan" te vertrekken. Het vakbondsfront heeft de verzoening aangevraagd en wacht nu op de aanstelling van een sociaal bemiddelaar. Zij noemen dit een duidelijk geval van 'leeftijdsdiscriminatie' en wijzen erop dat de Vlaamse administratie alle belang heeft bij het in dienst houden van ervaren werknemers, die weten hoe zijn IT functioneert. Ondertussen verwijten zij aan Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans, die bevoegd is voor Bestuurszaken, dat zij weigert het dossier te onderzoeken. Volgens de vakbonden is zij al sinds 18 januari, na een pamfletactie, op de hoogte van het conflict, maar neemt haar kabinet genoegen met een email van de DXC-directie, die het ontslagplan ontkent. De vakbonden verwijzen naar de situatie bij Atos in 2016, waar goedkopere Indische werkkrachten van de overheid arbeidsvergunningen kregen terwijl tegelijk oudere werknemers werden ontslagen. Communicatieverantwoordelijke Joëlle Boone van HB Plus, de tijdelijke vereniging van DXC en Proximus die het contract in 2014 won, houdt het bij een "voorlopig geen commentaar". DXC-country manager Philippe Jaeken, zelf 60, zei ons aan de telefoon: "Ik heb geen commentaar te geven". Woordvoerder Toon De Bock wijst erop dat DXC een private firma is die 'onder andere' in onderaanneming voor de Vlaamse overheid werkt. "De minister heeft geen enkele bevoegdheid of zeggenschap over deze firma. Het zijn geen werknemers van de Vlaamse overheid die dreigen met een staking. Dit valt dus niet binnen haar bevoegdheid als Vlaams minister van Bestuurszaken.Vragen over het personeelsbeleid of een herstructurering bij een private firma zijn voor de minister van Werk en als het over de wet Renault gaat, zelfs voor de federale minister van Werk", stelt De Bock. Daarmee ligt de bal dan in het kamp van Kris Peeters.