Kandidaten voor het bestuur van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de Belgische toezichthouder op de post- en telecomsector, kunnen zich tot en met 11 februari melden bij Selor. Er zijn vier vacatures, twee voor de Nederlandstalige taalrol, twee voor de Franstalige. De voorzitter van het BIPT moet 10 jaar in de post- of telecomsector gewerkt hebben en krijgt volgens de vacature een jaarsalaris van 182.780,91 euro bruto De drie overige leden van de raad moeten zes jaar ervaring kunnen voorleggen en verdienen jaarlijks 151.224,72 euro bruto. Die bedragen moeten echter geïndexeerd worden. Volgens het kabinet van minister De Croo brengt dat de brutowedde van de leden van de raad op 195.616,73 euro en van de voorzitter op 236,436,23 euro per jaar.
...

Kandidaten voor het bestuur van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de Belgische toezichthouder op de post- en telecomsector, kunnen zich tot en met 11 februari melden bij Selor. Er zijn vier vacatures, twee voor de Nederlandstalige taalrol, twee voor de Franstalige. De voorzitter van het BIPT moet 10 jaar in de post- of telecomsector gewerkt hebben en krijgt volgens de vacature een jaarsalaris van 182.780,91 euro bruto De drie overige leden van de raad moeten zes jaar ervaring kunnen voorleggen en verdienen jaarlijks 151.224,72 euro bruto. Die bedragen moeten echter geïndexeerd worden. Volgens het kabinet van minister De Croo brengt dat de brutowedde van de leden van de raad op 195.616,73 euro en van de voorzitter op 236,436,23 euro per jaar. Een koninklijk besluit van 6 oktober 2015 voert een nieuwe selectieprocedure in. Die legt veel gewicht bij Selor, de rekruteringsorganisatie van de overheid. Volgens zijn opdracht staat Selor "garant voor objectiviteit en gelijke kansen voor elke kandidaat". Er komt een selectiecommissie van vijf leden onder het voorzitterschap van de afgevaardigd bestuurder van Selor of zijn afgevaardigde. Dat is momenteel Koen Verlinden, die de functie ad interim uitoefent. De andere leden van het selectiecomité zijn twee externe experts in management en twee externe experts in de telecom- of de postsector, telkens fiftyfifty verdeeld per taalrol. De vakexperts moeten "onafhankelijk" zijn. Ze mogen geen activiteiten uitoefenen voor operatoren of ondernemingen die het BIPT reguleert. Voor de managementexperts vermeldt het KB dat criterium opvallend genoeg niet.Daarnaast kan minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo (Open Vld) zelf nog een bijkomend onafhankelijk niet-Nederlands of -Franstalig vakexpert aanduiden, mét een vertaler. Die expert neemt niet deel aan de deliberatie. De afgevaardigde van Selor moet de samenstelling van de selectiecommissie voorleggen aan minister De Croo, die de regeringsleden zeven werkdagen de tijd moet geven om leden te wraken. Selor moet dan een ander lid benoemen. De selectiecommissie beslist enkel welke kandidaten "geschikt" of "ongeschikt" zijn voor de functie. De minister krijgt enkel de verslagen over de "geschikte" kandidaten te zien. Vervolgens leidt hij zelf het onderhoud dat moet uitmaken welke "geschikte" kandidaten de functie krijgen. Ook daar worden verslagen van gemaakt. Vraag is nu of die procedure een grotere onafhankelijkheid van de raad waarborgt dan de vorige. Die onafhankelijkheid is vanzelfsprekend van belang in een branche waar de meerderheid van de aandelen van de grootste speler - Proximus - in overheidshanden is, terwijl aan Waalse kant de grote kabeloperator VOO in handen is van publieke besturen. De samenstelling van het selectiecomité is nog niet bekend. "Wij wachten op een voorstel van Selor. Dat zal hoe dan ook voor het einde van de periode voor kandidatuurstelling gebeuren", zegt adviseur Reinhard Laroy, die de procedure op het kabinet van minister De Croo opvolgt. De samenstelling moet dus ten laatste op 11 februari bekend zijn. Toevallig is het bijna dag op dag drie jaar geleden dat de Raad van State de benoeming van de Franstalige raadsleden van het BIPT, die toen al drie jaar in functie waren, vernietigde. Dat gebeurde na een klacht van twee Franstalige voormalige raadsleden - de een van PS-, de andere van MR-signatuur - die naast de verlenging van hun mandaat hadden gegrepen. Dat die twijfel konden zaaien over de talenkennis van de onafhankelijke experts, droeg bij tot het succes van hun beroep. Dat verklaart de invoering van een vertaler in de nieuwe procedure. De twee afgewezen raadsleden haalden het ook in de nieuwe benoemingsronde niet. Die eindigde er wel mee dat de zittende voorzitter van het BIPT, Luc Hindryckx, zijn functie verloor, ondanks het feit dat hij met succes broodnodige hervormingen doorvoerde en op weg was voorzitter van de Europese conferentie van regulatoren te worden. Hindryckx was ook de eerste om de machtspositie van de kabeloperatoren krachtdadig aan te pakken. In plaats daarvan mocht de huidige BIPT-voorzitter, Jack Hamande, een voormalig directeur-generaal van het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, de zesjarige termijn van Hindryckx volmaken. Het beroep van Hindryckx bij de Raad van State over incidenten bij de benoemingsprocedure haalde niets uit. Hindryckx mocht onder andere zijn prestaties als BIPT-voorzitter niet inroepen, omdat dat de overige kandidaten zou benadelen. Opmerkelijk is dat minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) onlangs aan KPMG de opdracht heeft gegeven om Selor door te lichten, nadat er vragen waren gerezen over de promotie bij de overheid van de dochter van Marc Van Hemelrijck, de man die Selor al sinds de oprichting leidde. Dat meldde De Tijd. De federale ombudsman publiceerde vorig jaar een kritisch rapport over Van Hemelrijck. In oktober kondigde die zijn vervroegd pensioen aan. Hij is in december ad interim opgevolgd door Koen Verlinden, die sinds 1998 voor Selor werkt en al meer dan tien jaar in het directiecomité van Selor zit. Er loopt een selectieprocedure voor de functie. Drie jaar geleden speelde de afgevaardigde bestuurder van Selor al een centrale rol in de benoemingsprocedure. Nu is die rol nog versterkt. Het Bipt telt meer dan 250 personeelsleden en had in 2014 een budget van meer dan 46 miljoen.