SettleMint gebruikt het opgehaalde geld om zijn platform DataBroker DAO voort uit te bouwen en te commercialiseren. Databroker DAO is een marktplaats waar bedrijven online gegevens die ze via sensoren verzamelen kunnen verhandelen.
...