Een half jaar geleden hebben de sociale partners een akkoord bereikt over nachtarbeid in de distributiesector. De minister van Werk, Kris Peeters had het toen over een belangrijke stap. "Er is nu een stabiele en duurzame oplossing voor e-commerce. Elke onderneming kan nu op maat invulling geven aan deze kader-cao", zei hij na afloop van het overleg. Een te optimistische kijk, zo blijkt nu.

"Het akkoord dat de sociale partners eind vorig jaar sloten, onder impuls van de federale regering, was dan ook een stap in de goede richting", zegt Jo De Wolf, CEO van Montena. "Maar tot vandaag stellen we echter vast dat de voorbije zes maanden geen enkel bedrijf erin geslaagd is hierover een akkoord te sluiten. De kader-CAO heeft voorlopig dus nog geen concrete resultaten opgeleverd, terwijl de tijd dringt in een markt die razendsnel evolueert."

Verantwoordelijkheid regering

"De interesse die er van een aantal belangrijke logistieke dienstverleners is, moet ten volle worden uitgespeeld"

Volgens Montea ligt het probleem vandaag grotendeels bij het feit dat de verantwoordelijkheid voor het sluiten van individuele akkoorden op bedrijfsniveau werd gelegd. Werkgevers, veelal onderdeel van een groter Europees geheel, zijn op die manier gedwongen om op individueel en lokaal niveau te onderhandelen.

Volgens de logistieke vastgoedspeler zou het eenvoudiger en efficiënter zijn, mocht de regering in dit geval haar verantwoordelijkheid nemen en zelf de voorwaarden vastleggen waarbinnen nachtarbeid in de distributie (en de logistiek) mogelijk wordt.

De oproep van de logistieke vastgoedreus is niet toevallig. Zo lopen er momenteel in ons land verkenningsgesprekken tussen de sociale partners van twee grote bedrijven die plannen hebben voor een logistiek distributiecentrum. "De interesse die er van een aantal belangrijke logistieke dienstverleners is, moet ten volle worden uitgespeeld. Want vandaag wordt beslist waar de jobs van morgen komen", luidt het bij Montea.

Loonkostenhandicap

De Wolf benadrukt dat de Belgische loonkostenhandicap een belangrijke rol spelen in dat verhaal. "Met een handicap tussen tien en twintig procent met onze buurlanden hebben bedrijven het moeilijk om te concurreren tegen de logistieke hotspots in Nederland, die tot 800 km ver leveren. Daarnaast dient ook de arbeidstijd verder geflexibiliseerd te worden, zodat de logistieke sector beter in staat is om pieken op te vangen", zegt hij.

Volgens de CEO is het meer dan ooit belangrijk dat bedrijven in ons land even flexibel kunnen zijn als die in onze buurlanden. "Pas dan kan België, een land dat onder meer uitblinkt in meertaligheid en hoge arbeidsproductiviteit, een logische keuze zijn voor internationale spelers", besluit De Wolf. (NS)

Een half jaar geleden hebben de sociale partners een akkoord bereikt over nachtarbeid in de distributiesector. De minister van Werk, Kris Peeters had het toen over een belangrijke stap. "Er is nu een stabiele en duurzame oplossing voor e-commerce. Elke onderneming kan nu op maat invulling geven aan deze kader-cao", zei hij na afloop van het overleg. Een te optimistische kijk, zo blijkt nu. "Het akkoord dat de sociale partners eind vorig jaar sloten, onder impuls van de federale regering, was dan ook een stap in de goede richting", zegt Jo De Wolf, CEO van Montena. "Maar tot vandaag stellen we echter vast dat de voorbije zes maanden geen enkel bedrijf erin geslaagd is hierover een akkoord te sluiten. De kader-CAO heeft voorlopig dus nog geen concrete resultaten opgeleverd, terwijl de tijd dringt in een markt die razendsnel evolueert." Volgens Montea ligt het probleem vandaag grotendeels bij het feit dat de verantwoordelijkheid voor het sluiten van individuele akkoorden op bedrijfsniveau werd gelegd. Werkgevers, veelal onderdeel van een groter Europees geheel, zijn op die manier gedwongen om op individueel en lokaal niveau te onderhandelen. Volgens de logistieke vastgoedspeler zou het eenvoudiger en efficiënter zijn, mocht de regering in dit geval haar verantwoordelijkheid nemen en zelf de voorwaarden vastleggen waarbinnen nachtarbeid in de distributie (en de logistiek) mogelijk wordt. De oproep van de logistieke vastgoedreus is niet toevallig. Zo lopen er momenteel in ons land verkenningsgesprekken tussen de sociale partners van twee grote bedrijven die plannen hebben voor een logistiek distributiecentrum. "De interesse die er van een aantal belangrijke logistieke dienstverleners is, moet ten volle worden uitgespeeld. Want vandaag wordt beslist waar de jobs van morgen komen", luidt het bij Montea.De Wolf benadrukt dat de Belgische loonkostenhandicap een belangrijke rol spelen in dat verhaal. "Met een handicap tussen tien en twintig procent met onze buurlanden hebben bedrijven het moeilijk om te concurreren tegen de logistieke hotspots in Nederland, die tot 800 km ver leveren. Daarnaast dient ook de arbeidstijd verder geflexibiliseerd te worden, zodat de logistieke sector beter in staat is om pieken op te vangen", zegt hij. Volgens de CEO is het meer dan ooit belangrijk dat bedrijven in ons land even flexibel kunnen zijn als die in onze buurlanden. "Pas dan kan België, een land dat onder meer uitblinkt in meertaligheid en hoge arbeidsproductiviteit, een logische keuze zijn voor internationale spelers", besluit De Wolf. (NS)