De plannen van de Europese Commissie om de bestaande richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens te vervangen door een verordening, lokken controverse uit. Een verordening hoeft niet in nationale wetten te worden omgezet, in tegenstelling tot een richtlijn. Zij zorgt dus voor een veel strakker, ééngemaakt Europees kader. Tegenstanders focussen onder meer op de grote omvang van de verordening en op de talrijke artikels waarin de feitelijke beslissingsmacht aan de Europese Commissie wordt overgelaten.
De FOD Justitie nodigt "elke persoon, fysieke of morele, of elke groep van personen die zich betrokken voelt bij deze wetgeving" uit om schriftelijk commentaar te leveren op dataprotectionpackage@just.fgov.be.

Het voorstel van verordening en de richtlijn die ermee samenhangt moeten nog langs de lidstaten en het Europees parlement. De huidige, 17 jaar oude richtlijn dateert van voor het internettijdperk. (B.L.)

De huidige richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) werd 17 jaar geleden aangenomen in een periode waarin internet nog niet gekend was en gebruikt werd. Door de snelheid van de technologische evolutie en de mondialisering van de manier waarop gegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven, is een nieuw juridisch kader noodzakelijk. Binnen deze hervorming staan twee uitdagingen voorop:

- Personen een betere bescherming van hun persoonsgegevens garanderen

- Ondernemingen toelaten zich te ontwikkelen in een geharmoniseerde juridische omgeving alsook in een omgeving van vereenvoudigde reglementering

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Justitie

De plannen van de Europese Commissie om de bestaande richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens te vervangen door een verordening, lokken controverse uit. Een verordening hoeft niet in nationale wetten te worden omgezet, in tegenstelling tot een richtlijn. Zij zorgt dus voor een veel strakker, ééngemaakt Europees kader. Tegenstanders focussen onder meer op de grote omvang van de verordening en op de talrijke artikels waarin de feitelijke beslissingsmacht aan de Europese Commissie wordt overgelaten. De FOD Justitie nodigt "elke persoon, fysieke of morele, of elke groep van personen die zich betrokken voelt bij deze wetgeving" uit om schriftelijk commentaar te leveren op dataprotectionpackage@just.fgov.be. Het voorstel van verordening en de richtlijn die ermee samenhangt moeten nog langs de lidstaten en het Europees parlement. De huidige, 17 jaar oude richtlijn dateert van voor het internettijdperk. (B.L.)