Sporteconoom Trudo Dejonghe (Lessius Hogeschool) verwondert het helemaal niet dat het Hof belangrijke sportwedstrijden als een gemeenschapsbehoefte ziet.

Wat behelst het arrest precies? Het komt erop neer dat EU-lidstaten kunnen verhinderen dat belangrijke sportwedstrijden 'opgesloten' worden achter de decoders van de betaaltelevisiezenders. In de praktijk zullen de gewone zenders, die via de kabel verdeeld worden, voorrang krijgen, als de televisierechten van zulke wedstrijden verkocht worden.

Waarom hebben de FIFA en de UEFA zich daartegen verzet? De FIFA en de UEFA hadden gehoopt extra hoge prijzen te kunnen bedingen voor de uitzendrechten, door ze aan de digitale zenders te verkopen. Maar voor de digitale zenders heeft het alleen zin om veel meer te betalen voor de uitzendrechten, als ze daarmee ook echt een monopolie op de uitzendingen krijgen. Het ging de voetbalorganisaties uitsluitend om meer geld.

Bent u verrast door het arrest? Helemaal niet, het sluit perfect aan bij het eerder gevoerde Europese beleid dat sport ziet als een gemeenschapsaangelegenheid. De sportwereld geniet een heel aantal uitzonderingen op de gebruikelijke concurrentieregels. Denk maar aan de gemeenschappelijke verkoop, door een overkoepelende organisatie, van de televisierechten. Onder de 'gewone' regels zou elke club dat afzonderlijk kunnen doen. Of denk aan de 'homegrown rule': de regel dat een minimumaantal spelers in het land zelf opgeleid moet zijn. Ook voor het betalen van sociale zekerheid worden voor de sport uitzonderingen gemaakt. De voetbalorganisaties willen gewoon van twee walletjes eten.

Luc Baltussen

Sporteconoom Trudo Dejonghe (Lessius Hogeschool) verwondert het helemaal niet dat het Hof belangrijke sportwedstrijden als een gemeenschapsbehoefte ziet. Wat behelst het arrest precies? Het komt erop neer dat EU-lidstaten kunnen verhinderen dat belangrijke sportwedstrijden 'opgesloten' worden achter de decoders van de betaaltelevisiezenders. In de praktijk zullen de gewone zenders, die via de kabel verdeeld worden, voorrang krijgen, als de televisierechten van zulke wedstrijden verkocht worden. Waarom hebben de FIFA en de UEFA zich daartegen verzet? De FIFA en de UEFA hadden gehoopt extra hoge prijzen te kunnen bedingen voor de uitzendrechten, door ze aan de digitale zenders te verkopen. Maar voor de digitale zenders heeft het alleen zin om veel meer te betalen voor de uitzendrechten, als ze daarmee ook echt een monopolie op de uitzendingen krijgen. Het ging de voetbalorganisaties uitsluitend om meer geld. Bent u verrast door het arrest? Helemaal niet, het sluit perfect aan bij het eerder gevoerde Europese beleid dat sport ziet als een gemeenschapsaangelegenheid. De sportwereld geniet een heel aantal uitzonderingen op de gebruikelijke concurrentieregels. Denk maar aan de gemeenschappelijke verkoop, door een overkoepelende organisatie, van de televisierechten. Onder de 'gewone' regels zou elke club dat afzonderlijk kunnen doen. Of denk aan de 'homegrown rule': de regel dat een minimumaantal spelers in het land zelf opgeleid moet zijn. Ook voor het betalen van sociale zekerheid worden voor de sport uitzonderingen gemaakt. De voetbalorganisaties willen gewoon van twee walletjes eten. Luc Baltussen