"Er loopt een analyse om het koninklijk besluit van 2003 te versterken. Dat gebeurt op basis van 'best practices' (bewezen effectieve werkwijzen) en op basis van de arresten van de Raad van State over het onderwerp."

Pas na publicatie van een koninklijk besluit wordt de benoemingsprocedure opnieuw opgestart, stelt Meulenbergs. Een nieuwe raad van het BIPT moet normaal op 23 november in functie treden. De wet van 17 januari 2003 bepaalt echter dat de leden van de raad van het BIPT aanblijven zolang niet in hun opvolging is voorzien. Een echte deadline is er dus niet.

In 2009 mocht de uittredende raad acht maanden langer aanblijven omdat de regering het niet eens raakte over de nieuwe samenstelling. Vooral de PS kon het niet verkroppen dat 'haar' kandidaat niet werd benoemd. Om de zaak vlot te trekken, kregen twee oud-raadsleden toen een 'tijdelijke' bijzondere opdracht bij het BIPT. Hun salaris werd op 16 november 2009 zelfs in een afzonderlijk KB vastgelegd. Dat belette hen niet om begin 2013 de benoeming van hun opvolgers door de Raad van State te laten vernietigen.

"Er loopt een analyse om het koninklijk besluit van 2003 te versterken. Dat gebeurt op basis van 'best practices' (bewezen effectieve werkwijzen) en op basis van de arresten van de Raad van State over het onderwerp."Pas na publicatie van een koninklijk besluit wordt de benoemingsprocedure opnieuw opgestart, stelt Meulenbergs. Een nieuwe raad van het BIPT moet normaal op 23 november in functie treden. De wet van 17 januari 2003 bepaalt echter dat de leden van de raad van het BIPT aanblijven zolang niet in hun opvolging is voorzien. Een echte deadline is er dus niet. In 2009 mocht de uittredende raad acht maanden langer aanblijven omdat de regering het niet eens raakte over de nieuwe samenstelling. Vooral de PS kon het niet verkroppen dat 'haar' kandidaat niet werd benoemd. Om de zaak vlot te trekken, kregen twee oud-raadsleden toen een 'tijdelijke' bijzondere opdracht bij het BIPT. Hun salaris werd op 16 november 2009 zelfs in een afzonderlijk KB vastgelegd. Dat belette hen niet om begin 2013 de benoeming van hun opvolgers door de Raad van State te laten vernietigen.