Volgens de vakbonden daagden ongeveer achtduizend ambtenaren van de fiscus op. Volgens de politie gaat het om zesduizend manifestanten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had opgeroepen tot de actie. De ambtenaren protesteren tegen de centraliseringsplannen bij de overheidsdienst, waarbij het aantal belastingkantoren wordt teruggeschroefd. "Het management wil het personeel overplaatsen zonder hun toestemming", betreurt Roland Vansaingele, secretaris-generaal bij de socialistische overheidsvakbond ACOD-AMiO. "Dat is ongezond. We hebben ons met velen gemobiliseerd omdat we willen dat de directie een echte sociale dialoog opstart." De bonden kaarten ook het schrappen van banen aan, een gevolg van de informatisering van het beheer van de dossiers. "Op 18 jaar tijd zijn er 700 ambtenaren minder, terwijl het aantal te behandelen dossiers blijft toenemen. In die omstandigheden kunnen we onze opdracht van overheidsdienst niet goed meer uitvoeren", aldus Claudine Coupienne, verantwoordelijke Financiën bij de Franstalige christelijke overheidsvakbond. Er waren al informele onderhandelingen met de directie, maar die hebben nog niets opgeleverd. (ANA)

Volgens de vakbonden daagden ongeveer achtduizend ambtenaren van de fiscus op. Volgens de politie gaat het om zesduizend manifestanten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had opgeroepen tot de actie. De ambtenaren protesteren tegen de centraliseringsplannen bij de overheidsdienst, waarbij het aantal belastingkantoren wordt teruggeschroefd. "Het management wil het personeel overplaatsen zonder hun toestemming", betreurt Roland Vansaingele, secretaris-generaal bij de socialistische overheidsvakbond ACOD-AMiO. "Dat is ongezond. We hebben ons met velen gemobiliseerd omdat we willen dat de directie een echte sociale dialoog opstart." De bonden kaarten ook het schrappen van banen aan, een gevolg van de informatisering van het beheer van de dossiers. "Op 18 jaar tijd zijn er 700 ambtenaren minder, terwijl het aantal te behandelen dossiers blijft toenemen. In die omstandigheden kunnen we onze opdracht van overheidsdienst niet goed meer uitvoeren", aldus Claudine Coupienne, verantwoordelijke Financiën bij de Franstalige christelijke overheidsvakbond. Er waren al informele onderhandelingen met de directie, maar die hebben nog niets opgeleverd. (ANA)