Vooral aan de obligaties die werden opgekocht in het kader van het Securities Market Programme (SMP) - een opkoopprogramma van Grieks schuldpapier - verdiende de Duitse centrale bank geld. Die middelen werden doorgestort naar de Duitse begroting. Ook aan een lening van de staatsbank KfW werd geld verdiend.

Voor de Duitse groenen is het onaanvaardbaar dat de Duitse begroting wordt gespijsd met miljarden die verdiend zijn aan de Griekse schuld. 'Duitsland heeft massaal geprofiteerd van de Griekse crisis', aldus Sven-Christian Kindler van de Duitse groenen.

Vooral aan de obligaties die werden opgekocht in het kader van het Securities Market Programme (SMP) - een opkoopprogramma van Grieks schuldpapier - verdiende de Duitse centrale bank geld. Die middelen werden doorgestort naar de Duitse begroting. Ook aan een lening van de staatsbank KfW werd geld verdiend.Voor de Duitse groenen is het onaanvaardbaar dat de Duitse begroting wordt gespijsd met miljarden die verdiend zijn aan de Griekse schuld. 'Duitsland heeft massaal geprofiteerd van de Griekse crisis', aldus Sven-Christian Kindler van de Duitse groenen.