Deze evolutie is ook van belang voor ons land: de voorbije jaren steeg de loonkloof met onze buurlanden, tevens de belangrijkste handelspartners. Het credo in België is daarom loonmatiging, om de kloof opnieuw te verkleinen. Vrijdag zei NBB-gouverneur Luc Coene nog dat de herziening van de gezondheidsindex alvast een positief effect heeft. In 2013 zouden de loonkosten per eenheid product nog met 1,8 procent stijgen, maar voor volgend jaar wordt een daling met 0,2 procent verwacht. Het Duitse statistiekbureau merkt op dat de stijgende trend in Duitsland al enkele jaren aan de gang is: de werknemers kunnen sinds 2010 profiteren van reële loonstijgingen (bovenop de inflatie, nvdr). De Bundesbank verwacht dat die trend zich dit en volgend jaar zal bestendigen. Voor 2013 gaat men uit van een loonsverhoging met 2,7 procent en voor 2014 van 2,9 procent. Het gaat om brutobedragen, de Duitse loontrekkende houdt dus minder over. (Belga)

Deze evolutie is ook van belang voor ons land: de voorbije jaren steeg de loonkloof met onze buurlanden, tevens de belangrijkste handelspartners. Het credo in België is daarom loonmatiging, om de kloof opnieuw te verkleinen. Vrijdag zei NBB-gouverneur Luc Coene nog dat de herziening van de gezondheidsindex alvast een positief effect heeft. In 2013 zouden de loonkosten per eenheid product nog met 1,8 procent stijgen, maar voor volgend jaar wordt een daling met 0,2 procent verwacht. Het Duitse statistiekbureau merkt op dat de stijgende trend in Duitsland al enkele jaren aan de gang is: de werknemers kunnen sinds 2010 profiteren van reële loonstijgingen (bovenop de inflatie, nvdr). De Bundesbank verwacht dat die trend zich dit en volgend jaar zal bestendigen. Voor 2013 gaat men uit van een loonsverhoging met 2,7 procent en voor 2014 van 2,9 procent. Het gaat om brutobedragen, de Duitse loontrekkende houdt dus minder over. (Belga)