Tot nu toe waren het vooral de Duitse exportbedrijven die de crisis in de eurozone en de verzwakking van de wereldeconomie voelden. "Maar intussen daalt het vertrouwen in grote delen van de economie over een snelle ommekeer", luidt het in het rapport, verwijzend naar het afzwakken van de bedrijfsinvesteringen. Voor het laatste kwartaal van 2012 wordt hoogstens een nulgroei verwacht in Duitsland, of zelfs een kleine krimp. Pas vanaf begin volgend jaar gaat de Bundesbank uit van een eventueel herstel, doordat de wereldeconomie zich zou herpakken. Duitsland zou dus ontsnappen aan een recessie. Maar voor de arbeidsmarkt is er weinig hoopgevend nieuws, waarschuwt de Bundesbank. Dat wordt ook bevestigd door een rondvraag van het IW uit Keulen. Van de 2.306 bedrijven die ondervraagd werden, zei maar liefst 28 procent dat ze volgend jaar banen zullen schrappen. Slechts 20 procent verklaarde personeel te willen aannemen. (JDH)

Tot nu toe waren het vooral de Duitse exportbedrijven die de crisis in de eurozone en de verzwakking van de wereldeconomie voelden. "Maar intussen daalt het vertrouwen in grote delen van de economie over een snelle ommekeer", luidt het in het rapport, verwijzend naar het afzwakken van de bedrijfsinvesteringen. Voor het laatste kwartaal van 2012 wordt hoogstens een nulgroei verwacht in Duitsland, of zelfs een kleine krimp. Pas vanaf begin volgend jaar gaat de Bundesbank uit van een eventueel herstel, doordat de wereldeconomie zich zou herpakken. Duitsland zou dus ontsnappen aan een recessie. Maar voor de arbeidsmarkt is er weinig hoopgevend nieuws, waarschuwt de Bundesbank. Dat wordt ook bevestigd door een rondvraag van het IW uit Keulen. Van de 2.306 bedrijven die ondervraagd werden, zei maar liefst 28 procent dat ze volgend jaar banen zullen schrappen. Slechts 20 procent verklaarde personeel te willen aannemen. (JDH)