Ook in Duitsland zeggen drie op de tien inwoners geen spaargeld te hebben, maar in onder andere Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië zijn dat er minder dan bij ons. In België staan de mannen er het best voor: 63 procent van hen heeft spaargeld, tegenover 51 procent van de vrouwen. Gevraagd naar de schulden (hypotheekschuld uitgezonderd), zoals kredietkaartschuld of een lening van naasten, antwoordt bijna de helft van de Belgen geen persoonlijke schuld te hebben. Van de respondenten geeft 43 procent aan onvoldoende geld opzij te hebben staan om zijn huidig uitgavenniveau gedurende drie maanden te handhaven, mocht zijn inkomen plots dalen. Vergeleken met andere Europese landen doen alleen Roemenië en Frankrijk het slechter. In Nederland en Duitsland heeft slechts een derde een gebrek aan "noodfondsen". Een meerderheid (54 procent) van de Belgen maakt zich financiële zorgen, opnieuw significant meer vrouwen (60 procent). 72 procent van de ondervraagden wandelt doorgaans met minder dan 50 euro cash over straat. Ten slotte zijn er ook regionale verschillen. Zo zeggen bijna 2 op de 3 Vlamingen en Brusselaars dat ze over spaargeld beschikken, tegenover iets meer dan 4 op de 10 Walen. In Vlaanderen is 53 procent van de gezinnen naar eigen zeggen schuldenvrij, terwijl dat in Wallonië maar voor 38 procent opgaat. (Belga)

Ook in Duitsland zeggen drie op de tien inwoners geen spaargeld te hebben, maar in onder andere Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië zijn dat er minder dan bij ons. In België staan de mannen er het best voor: 63 procent van hen heeft spaargeld, tegenover 51 procent van de vrouwen. Gevraagd naar de schulden (hypotheekschuld uitgezonderd), zoals kredietkaartschuld of een lening van naasten, antwoordt bijna de helft van de Belgen geen persoonlijke schuld te hebben. Van de respondenten geeft 43 procent aan onvoldoende geld opzij te hebben staan om zijn huidig uitgavenniveau gedurende drie maanden te handhaven, mocht zijn inkomen plots dalen. Vergeleken met andere Europese landen doen alleen Roemenië en Frankrijk het slechter. In Nederland en Duitsland heeft slechts een derde een gebrek aan "noodfondsen". Een meerderheid (54 procent) van de Belgen maakt zich financiële zorgen, opnieuw significant meer vrouwen (60 procent). 72 procent van de ondervraagden wandelt doorgaans met minder dan 50 euro cash over straat. Ten slotte zijn er ook regionale verschillen. Zo zeggen bijna 2 op de 3 Vlamingen en Brusselaars dat ze over spaargeld beschikken, tegenover iets meer dan 4 op de 10 Walen. In Vlaanderen is 53 procent van de gezinnen naar eigen zeggen schuldenvrij, terwijl dat in Wallonië maar voor 38 procent opgaat. (Belga)