Volgens de vakbond zal een dergelijke beslissing, die weliswaar nog moet onderhandeld worden met de EU-lidstaten, leiden tot minder kwaliteit voor de passagiers, en zal ook het afhandelingspersoneel het gelag betalen, aangezien meer concurrentie volgens de bonden zal leiden tot verdere beknibbeling op personeelskosten, materiaal en veiligheid. ACV Transcom zal zich samen met de andere Europese vakbonden beraden over hoe de tekst in tweede lezing tegengehouden kan worden. "We hopen dat voor de tweede lezing voldoende Europese Parlementsleden het gevaar alsnog inzien van deze verdere liberalisering. We herhalen dan ook onze eerdere eis om meteen op nationaal vlak te starten met een degelijk sociaal kader waarbinnen dient gewerkt wanneer contracten en licenties van grondafhandelaar wijzigen, ongeacht het statuut van de betrokken werknemer". (Belga)

Volgens de vakbond zal een dergelijke beslissing, die weliswaar nog moet onderhandeld worden met de EU-lidstaten, leiden tot minder kwaliteit voor de passagiers, en zal ook het afhandelingspersoneel het gelag betalen, aangezien meer concurrentie volgens de bonden zal leiden tot verdere beknibbeling op personeelskosten, materiaal en veiligheid. ACV Transcom zal zich samen met de andere Europese vakbonden beraden over hoe de tekst in tweede lezing tegengehouden kan worden. "We hopen dat voor de tweede lezing voldoende Europese Parlementsleden het gevaar alsnog inzien van deze verdere liberalisering. We herhalen dan ook onze eerdere eis om meteen op nationaal vlak te starten met een degelijk sociaal kader waarbinnen dient gewerkt wanneer contracten en licenties van grondafhandelaar wijzigen, ongeacht het statuut van de betrokken werknemer". (Belga)