In april 2009 is de Wet Continuïteit Ondernemingen van kracht geworden. Bedrijven in moeilijkheden konden daarmee onder meer beschermd worden tegen schuldeisers, om er financieel bovenop te kunnen komen. "In totaal maakten 5.739 bedrijven gebruik van de procedure, maar 50 procent van hen is alsnog failliet gegaan," zegt Eric Van den Broele van handelsinformatiekantoor Graydon Belgium. "Bedrijven wachtten te lang," zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld), "waardoor het faillissement al onafwendbaar was". "Met de nieuwe wet willen we bedrijven sneller naar de WCO toe leiden, om minder uitstroom in een faillissement te hebben." Daarvoor wordt er meer van de cijferberoepen verwacht. "De beoefenaars zullen het bedrijf in moeilijkheden verplicht moeten alarmeren. Als er geen maatregelen volgen, kan een melding aan de rechtbank van koophandel plaatsvinden," aldus de minister. Een verzoekschrift voor het verkrijgen van een WCO-statuut zal recente jaarrekeningen moeten bevatten, maar ook een feitenrelaas waaruit de bedreigde status blijkt. Zo is er meer transparantie over de situatie. Een rechter kan een procedure ook sneller stopzetten, bijvoorbeeld in geval van misbruik. Opvallend is dat alle schuldeisers minimaal 15 procent van de schuld moeten ontvangen, terwijl nu sommige schuldeisers volledig uit de boot vielen. Een onderscheid maken mag enkel nog mits uitdrukkelijke motivering. Ook landbouwbedrijven - vaak op naam van natuurlijke personen - zullen nu van de procedure gebruik kunnen maken. (Belga)

In april 2009 is de Wet Continuïteit Ondernemingen van kracht geworden. Bedrijven in moeilijkheden konden daarmee onder meer beschermd worden tegen schuldeisers, om er financieel bovenop te kunnen komen. "In totaal maakten 5.739 bedrijven gebruik van de procedure, maar 50 procent van hen is alsnog failliet gegaan," zegt Eric Van den Broele van handelsinformatiekantoor Graydon Belgium. "Bedrijven wachtten te lang," zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld), "waardoor het faillissement al onafwendbaar was". "Met de nieuwe wet willen we bedrijven sneller naar de WCO toe leiden, om minder uitstroom in een faillissement te hebben." Daarvoor wordt er meer van de cijferberoepen verwacht. "De beoefenaars zullen het bedrijf in moeilijkheden verplicht moeten alarmeren. Als er geen maatregelen volgen, kan een melding aan de rechtbank van koophandel plaatsvinden," aldus de minister. Een verzoekschrift voor het verkrijgen van een WCO-statuut zal recente jaarrekeningen moeten bevatten, maar ook een feitenrelaas waaruit de bedreigde status blijkt. Zo is er meer transparantie over de situatie. Een rechter kan een procedure ook sneller stopzetten, bijvoorbeeld in geval van misbruik. Opvallend is dat alle schuldeisers minimaal 15 procent van de schuld moeten ontvangen, terwijl nu sommige schuldeisers volledig uit de boot vielen. Een onderscheid maken mag enkel nog mits uitdrukkelijke motivering. Ook landbouwbedrijven - vaak op naam van natuurlijke personen - zullen nu van de procedure gebruik kunnen maken. (Belga)