Het kon niet op de voorbije maanden. De Belgische langetermijnrente daalde omwille van het moedige en succesvolle beleid gevoerd door de regering-Di Rupo I. Eerste minister Elio Di Rupo, minister van Financiën Steven Vanackere, minister van Economie Johan Vande Lanotte en andere excellenties van Di Rupo I struikelden over elkaar heen om die blijde boodschap aan de Belgische burger te kunnen meegeven.

Sedert het begin van de week is de Belgische langetermijnrente aan een forse klim bezig waarbij de 3 procent stilaan terug in zicht komt. De symmetrische logica van het argument gehanteerd door de prominente leden van Di Rupo I om de rentedaling van voordien uit te leggen, houdt in dat het, per definitie, een falend regeringsbeleid moet zijn dat nu deze forse rentestijging veroorzaakt. Vermits de regering met verlof is, kan bovengaande argumentatie niet kloppen.

Strak volgehouden logica dicteert dat de conclusie moet zijn dat het beleid van Di Rupo I (of welke Belgische regering dan ook) eigenlijk irrelevant is voor de bepaling van onze langetermijnrente. De mistoestanden in landen als Spanje en Griekenland voor ogen houdend ligt het voor de hand dat de stelling van irrelevantie van het Belgische regeringsbeleid voor de internationale obligatiemarkten ook niet kan volgehouden worden.

Enkele telefoontjes met belangrijke investeringshuizen in Londen en New York leren dat er een soort quasi-irrelevantie voor het Belgische beleid bestaat. Enkel als het compleet de spuigaten uit loopt (het Grieks syndroom, bij manier van spreken) komen we geïsoleerd onder vuur. Voor de rest blijkt België in de marktpercepties in hoge mate meegenomen te worden met ... Frankrijk. Men koopt Frans papier en neemt België mee in de boodschappentas. Men verkoopt Franks papier en dumpt in één beweging België. De evolutie van de langetermijnrentevoeten van beide landen vertonen inderdaad een erg opvallend én nauw parallellisme (zie grafiek bovenaan).

Een en ander belooft weinig goeds. De regering Hollande is druk bezig met een beleid dat desastreus gaat uitdraaien voor de Franse economie en haar kredietwaardigheid. Als het regent in Parijs ...

Johan Van Overtveldt

Het kon niet op de voorbije maanden. De Belgische langetermijnrente daalde omwille van het moedige en succesvolle beleid gevoerd door de regering-Di Rupo I. Eerste minister Elio Di Rupo, minister van Financiën Steven Vanackere, minister van Economie Johan Vande Lanotte en andere excellenties van Di Rupo I struikelden over elkaar heen om die blijde boodschap aan de Belgische burger te kunnen meegeven. Sedert het begin van de week is de Belgische langetermijnrente aan een forse klim bezig waarbij de 3 procent stilaan terug in zicht komt. De symmetrische logica van het argument gehanteerd door de prominente leden van Di Rupo I om de rentedaling van voordien uit te leggen, houdt in dat het, per definitie, een falend regeringsbeleid moet zijn dat nu deze forse rentestijging veroorzaakt. Vermits de regering met verlof is, kan bovengaande argumentatie niet kloppen. Strak volgehouden logica dicteert dat de conclusie moet zijn dat het beleid van Di Rupo I (of welke Belgische regering dan ook) eigenlijk irrelevant is voor de bepaling van onze langetermijnrente. De mistoestanden in landen als Spanje en Griekenland voor ogen houdend ligt het voor de hand dat de stelling van irrelevantie van het Belgische regeringsbeleid voor de internationale obligatiemarkten ook niet kan volgehouden worden. Enkele telefoontjes met belangrijke investeringshuizen in Londen en New York leren dat er een soort quasi-irrelevantie voor het Belgische beleid bestaat. Enkel als het compleet de spuigaten uit loopt (het Grieks syndroom, bij manier van spreken) komen we geïsoleerd onder vuur. Voor de rest blijkt België in de marktpercepties in hoge mate meegenomen te worden met ... Frankrijk. Men koopt Frans papier en neemt België mee in de boodschappentas. Men verkoopt Franks papier en dumpt in één beweging België. De evolutie van de langetermijnrentevoeten van beide landen vertonen inderdaad een erg opvallend én nauw parallellisme (zie grafiek bovenaan). Een en ander belooft weinig goeds. De regering Hollande is druk bezig met een beleid dat desastreus gaat uitdraaien voor de Franse economie en haar kredietwaardigheid. Als het regent in Parijs ... Johan Van Overtveldt