Inzet van de rechtszaak waren gestructureerde kredieten die het departement Seine-Saint-Denis was aangegaan bij Dexia. Volgens het departement ging het evenwel om toxische producten, en zijn door de rentes die het departement moet betalen de financiën in een dramatische situatie beland. Een burgerlijke rechtbank in Nanterre verwierp evenwel de claims van het departement om de contracten te vernietigen en de vraag om een schadevergoeding, aldus Dexia. Volgens de rechtbank zijn de contracten wel degelijk leningen en geen financiële instrumenten, is de lening conform de wetgeving en niet speculatief, was het departement competent om ze te sluiten en heeft Dexia niet verzaakt aan haar plicht tot advies. Het departement moet de betalingen dan ook hernemen. Wel oordeelde de rechtbank dat een fax voorafgaand aan het contract moet worden beschouwd als een contract. Omdat daarin geen sprake is van een contractuele rentevoet, moet de legale rentevoet worden toegepast. Dit staat evenwel los van de natuur van het gestructureerd krediet. Dexia neemt akte van de uitspraak. (KAV)

Inzet van de rechtszaak waren gestructureerde kredieten die het departement Seine-Saint-Denis was aangegaan bij Dexia. Volgens het departement ging het evenwel om toxische producten, en zijn door de rentes die het departement moet betalen de financiën in een dramatische situatie beland. Een burgerlijke rechtbank in Nanterre verwierp evenwel de claims van het departement om de contracten te vernietigen en de vraag om een schadevergoeding, aldus Dexia. Volgens de rechtbank zijn de contracten wel degelijk leningen en geen financiële instrumenten, is de lening conform de wetgeving en niet speculatief, was het departement competent om ze te sluiten en heeft Dexia niet verzaakt aan haar plicht tot advies. Het departement moet de betalingen dan ook hernemen. Wel oordeelde de rechtbank dat een fax voorafgaand aan het contract moet worden beschouwd als een contract. Omdat daarin geen sprake is van een contractuele rentevoet, moet de legale rentevoet worden toegepast. Dit staat evenwel los van de natuur van het gestructureerd krediet. Dexia neemt akte van de uitspraak. (KAV)