Op onze wegen hobbel je van de ene put in de andere. Als het even flink doorregent, gaan bijna onmiddellijk flink wat landgenoten letterlijk kopje onder. Tussen die twee fenomenen bestaat wel degelijk een verband, en dat is falend overheidsbeleid. Die conclusie volgt uit een rustige, feitelijke analyse.

De voorbije 25 jaar toonden onze beleidsmensen voortdurend wat ik zou noemen 'marginale' belangstelling voor het financiële beheer van onze staatshuishouding. Het kwam er steeds weer in de eerste (en tweede en derde en ...) plaats op aan om dat cijfertje van het begrotingstekort niet uit de hand te laten lopen. Bij voorkeur met kunst- en vliegwerk werkte men in die richting.

Een belastingverhoging links, een boekhoudkundige ingreep rechts en cosmetische ingrepen all over the place. De aandacht voor de fundamentele problematiek van de openbare financiën op de langere termijn was ongeveer even groot als die van de doorsnee man voor zijn buurman links van hem als rechts van hem, pakweg, Angelina Jolie zich neervlijt.

Toegegeven, enkele malen werd geprobeerd om de overheidsfinanciën wat ernstiger te saneren. De verbetering die we tot voor enkele jaren kenden, kwam er eigenlijk via drie wegen.

Eerst en vooral was er de wereldwijde daling van de rentevoeten waar wij als land met een grote overheidsschuld relatief gezien meer van konden profiteren.

Ten tweede werd de globale belastingdruk geleidelijk opgedreven.

En ten derde: de overheidsinvesteringen werden behoorlijk drastisch teruggeschroefd.

De impact van die terugval van de overheidsinvesteringen op de kwaliteit van de infrastructuur wordt uiteraard maar geleidelijk duidelijk. Dat proces voltrekt zich nu en dus zien we ons geconfronteerd met een minderwaardig wegennet, een falend waterbeheer, enzovoort.

Het marginalisme uit het verleden komt nu als een boemerang terug. Het is niet eens een gok te stellen dat we in de komende jaren nog meer met die erfenis zullen geconfronteerd worden onder de vorm van een kaduke infrastructuur.

Op onze wegen hobbel je van de ene put in de andere. Als het even flink doorregent, gaan bijna onmiddellijk flink wat landgenoten letterlijk kopje onder. Tussen die twee fenomenen bestaat wel degelijk een verband, en dat is falend overheidsbeleid. Die conclusie volgt uit een rustige, feitelijke analyse.De voorbije 25 jaar toonden onze beleidsmensen voortdurend wat ik zou noemen 'marginale' belangstelling voor het financiële beheer van onze staatshuishouding. Het kwam er steeds weer in de eerste (en tweede en derde en ...) plaats op aan om dat cijfertje van het begrotingstekort niet uit de hand te laten lopen. Bij voorkeur met kunst- en vliegwerk werkte men in die richting. Een belastingverhoging links, een boekhoudkundige ingreep rechts en cosmetische ingrepen all over the place. De aandacht voor de fundamentele problematiek van de openbare financiën op de langere termijn was ongeveer even groot als die van de doorsnee man voor zijn buurman links van hem als rechts van hem, pakweg, Angelina Jolie zich neervlijt. Toegegeven, enkele malen werd geprobeerd om de overheidsfinanciën wat ernstiger te saneren. De verbetering die we tot voor enkele jaren kenden, kwam er eigenlijk via drie wegen. Eerst en vooral was er de wereldwijde daling van de rentevoeten waar wij als land met een grote overheidsschuld relatief gezien meer van konden profiteren. Ten tweede werd de globale belastingdruk geleidelijk opgedreven. En ten derde: de overheidsinvesteringen werden behoorlijk drastisch teruggeschroefd. De impact van die terugval van de overheidsinvesteringen op de kwaliteit van de infrastructuur wordt uiteraard maar geleidelijk duidelijk. Dat proces voltrekt zich nu en dus zien we ons geconfronteerd met een minderwaardig wegennet, een falend waterbeheer, enzovoort. Het marginalisme uit het verleden komt nu als een boemerang terug. Het is niet eens een gok te stellen dat we in de komende jaren nog meer met die erfenis zullen geconfronteerd worden onder de vorm van een kaduke infrastructuur.