Het is charmant, het was duidelijk ook plezant, maar is het echt relevant? Die vraag rijst zeker voor de Vlaamse houding. Even snel rekenen. Terwijl Vlaanderen ruim 60 procent van de Belgische bevolking levert, bestond het optrekkende bestand gisteren voor amper 25 procent uit Vlamingen. Als dit evenement een breed-Belgisch gedragen karakter zou gehad hebben, hadden er ruim 20.000 Vlamingen moeten zijn en niet de 8000 zoals nu geteld.

Het zou kunnen dat verhoudingsgewijs méér Vlamingen een ultiem bezoekje aan het autosalon belangrijker vonden dan deelname aan de betoging. Het zou echter ook kunnen - en daar geloven we veel meer in - dat vele Vlamingen toch wel een andere houding aannemen dan diegene die de betogers gisteren uitstraalden. We vatten die kort samen.

De Belgische huishouding zoals vandaag georganiseerd, functioneert niet meer. Ons land kan elk moment mee wegglijden in de eurocrisis die al maanden aansleept. De lijst van zaken die fout lopen, is eindeloos: een pensioensysteem dat zoetjesaan de dood van de onfinancierbaarheid sterft, een sociaal overleg dat niks echt zinvols kan brengen om de concurrentiepositie te herstellen en de tewerkstelling structureel aan te zwengelen, een staatsstructuur die elementaire principes van gezonde regionalisering negeert, autowegen die er meer en meer Afrikaans uitzien, openbaar vervoer dat steeds verder af staat van de verzuchtingen van de mensen, een verstikkend hoge belastingdruk die nog dreigt op te lopen,...

Vlamingen, zo is na gisteren wel heel duidelijk, willen niet zomaar een regering. Zij willen er één die bovengaande en nog vele andere euvels van ons bestel eindelijk aanpakt. Een betoging die dergelijke doelstellingen klaar en duidelijk in de slogans inschrijft, zal veel meer Vlamingen trekken. Misschien dat er dan weer verhoudingsgewijs veel minder Franstaligen zullen mee opstappen. Ook op deze manier zou het fundamenteel anachronistische karakter van ons land dan komen boven drijven.

Het is charmant, het was duidelijk ook plezant, maar is het echt relevant? Die vraag rijst zeker voor de Vlaamse houding. Even snel rekenen. Terwijl Vlaanderen ruim 60 procent van de Belgische bevolking levert, bestond het optrekkende bestand gisteren voor amper 25 procent uit Vlamingen. Als dit evenement een breed-Belgisch gedragen karakter zou gehad hebben, hadden er ruim 20.000 Vlamingen moeten zijn en niet de 8000 zoals nu geteld. Het zou kunnen dat verhoudingsgewijs méér Vlamingen een ultiem bezoekje aan het autosalon belangrijker vonden dan deelname aan de betoging. Het zou echter ook kunnen - en daar geloven we veel meer in - dat vele Vlamingen toch wel een andere houding aannemen dan diegene die de betogers gisteren uitstraalden. We vatten die kort samen. De Belgische huishouding zoals vandaag georganiseerd, functioneert niet meer. Ons land kan elk moment mee wegglijden in de eurocrisis die al maanden aansleept. De lijst van zaken die fout lopen, is eindeloos: een pensioensysteem dat zoetjesaan de dood van de onfinancierbaarheid sterft, een sociaal overleg dat niks echt zinvols kan brengen om de concurrentiepositie te herstellen en de tewerkstelling structureel aan te zwengelen, een staatsstructuur die elementaire principes van gezonde regionalisering negeert, autowegen die er meer en meer Afrikaans uitzien, openbaar vervoer dat steeds verder af staat van de verzuchtingen van de mensen, een verstikkend hoge belastingdruk die nog dreigt op te lopen,... Vlamingen, zo is na gisteren wel heel duidelijk, willen niet zomaar een regering. Zij willen er één die bovengaande en nog vele andere euvels van ons bestel eindelijk aanpakt. Een betoging die dergelijke doelstellingen klaar en duidelijk in de slogans inschrijft, zal veel meer Vlamingen trekken. Misschien dat er dan weer verhoudingsgewijs veel minder Franstaligen zullen mee opstappen. Ook op deze manier zou het fundamenteel anachronistische karakter van ons land dan komen boven drijven.