Het compromisvoorstel bevat een oplossing voor de verschillende behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carensdag (de eerste dag ziekte, die bij veel arbeiders niet wordt uitbetaald). De partijen engageren zich om de andere verschilpunten weg te werken tegen 1 januari 2014, dag waarop het eenheidsstatuut van kracht moet worden. De minister gaat het compromisvoorstel aan de regering voorleggen. (Belga)

Het compromisvoorstel bevat een oplossing voor de verschillende behandeling van arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carensdag (de eerste dag ziekte, die bij veel arbeiders niet wordt uitbetaald). De partijen engageren zich om de andere verschilpunten weg te werken tegen 1 januari 2014, dag waarop het eenheidsstatuut van kracht moet worden. De minister gaat het compromisvoorstel aan de regering voorleggen. (Belga)