De Chinese centrale bank stapelt reserves op door uitvoerders er veelal toe te verplichten hun deviezen te deponeren. De centrale bank pompt op die manier yuans in de economie, terwijl ze delen van de buitenlandse deviezen omzet in Amerikaans en ander staatspapier en in buitenlandse aandelen. Een opsplitsing naargelang de nationaliteiten weigert China vrij te geven. (KNS)

De Chinese centrale bank stapelt reserves op door uitvoerders er veelal toe te verplichten hun deviezen te deponeren. De centrale bank pompt op die manier yuans in de economie, terwijl ze delen van de buitenlandse deviezen omzet in Amerikaans en ander staatspapier en in buitenlandse aandelen. Een opsplitsing naargelang de nationaliteiten weigert China vrij te geven. (KNS)