"De standpunten liggen nog mijlenver uit elkaar", aldus de secretaris van de socialistische vakbond. Ook een "mini-akkoord", waarbij de knelpunten uit de teksten zouden worden gelaten, bleek niet mogelijk. Zo'n overgangs-cao zou de continuïteit in de sector hebben verzekerd, aldus nog Desmet. Bij het afspringen van de onderhandelingen werd wel afgesproken dat de vakbonden een "stand van zaken" zullen voorleggen aan hun achterban. "Dat is nog nooit gebeurd in deze sector", luidt de commentaar van Desmet. "Die oplijsting zal compleet afgewezen worden. Dat betekent dat we een stakingsaanzegging zullen moeten indienen." Er zouden dan acties mogelijk zijn in de bouwsector vanaf eind maart. De Algemene Centrale consulteert op 19 maart zijn achterban. Bij de christelijke vakbond ACV bouw - industrie & energie gebeurt dat een dag later. Ook ACV spreekt van "een reële kans" op een aanzegging en acties. Knelpunt in de onderhandelingen bleek de door de werkgevers gevraagde extra flexibiliteit tegenover de "landingsbaan"-eisen van de bonden. Zij vroegen bijvoorbeeld dat 50-plussers in een viervijfderegime zouden kunnen gaan werken. De onderhandelingen hadden betrekking op de loon- en arbeidsvoorwaarden van circa 165.000 arbeiders uit de bouwsector voor de jaren 2013-2014. (Belga)

"De standpunten liggen nog mijlenver uit elkaar", aldus de secretaris van de socialistische vakbond. Ook een "mini-akkoord", waarbij de knelpunten uit de teksten zouden worden gelaten, bleek niet mogelijk. Zo'n overgangs-cao zou de continuïteit in de sector hebben verzekerd, aldus nog Desmet. Bij het afspringen van de onderhandelingen werd wel afgesproken dat de vakbonden een "stand van zaken" zullen voorleggen aan hun achterban. "Dat is nog nooit gebeurd in deze sector", luidt de commentaar van Desmet. "Die oplijsting zal compleet afgewezen worden. Dat betekent dat we een stakingsaanzegging zullen moeten indienen." Er zouden dan acties mogelijk zijn in de bouwsector vanaf eind maart. De Algemene Centrale consulteert op 19 maart zijn achterban. Bij de christelijke vakbond ACV bouw - industrie & energie gebeurt dat een dag later. Ook ACV spreekt van "een reële kans" op een aanzegging en acties. Knelpunt in de onderhandelingen bleek de door de werkgevers gevraagde extra flexibiliteit tegenover de "landingsbaan"-eisen van de bonden. Zij vroegen bijvoorbeeld dat 50-plussers in een viervijfderegime zouden kunnen gaan werken. De onderhandelingen hadden betrekking op de loon- en arbeidsvoorwaarden van circa 165.000 arbeiders uit de bouwsector voor de jaren 2013-2014. (Belga)