Volgens essenscia is dankzij het handels- en samenwerkingsakkoord dat op de valreep werd afgesloten, en dat op nieuwjaarsdag voorlopig in werking trad, het absolute horrorscenario van een 'no deal'-brexit met bijhorende importheffingen vermeden. 'Toch is de economische schade voor de chemie en farma - met een derde van de totale Belgische uitvoer de belangrijkste exportsector van het land - intussen al aanzienlijk', klinkt het. In 2015, het jaar voor het brexit-referendum, was het Verenigd Koninkrijk als buurland en historisch belangrijke handelspartner nog goed voor 7,5 procent van de totale export van de chemie- en farmasector. Vorig jaar is dat aandeel in de sectorale export gedaald tot 4,7 procent. Daarmee vertegenwoordigt de chemie en farma nog altijd 23,8 procent van alle Belgische goederen die naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, maar in 2015 lag dat percentage nog op 28 procent.

Lees ook: Barsten in de bubbel: Brits bedrijfsleven worstelt met de brexit

De exportdaling is volgens essenscia voelbaar in alle segmenten van de sector, zowel in farma (-29 pct), kunststoffen (-23 pct) als chemie (-22 pct). Aan de importzijde is er eveneens een daling van 20 tot ruim 25 procent voor kunststoffen en chemie, een achteruitgang die in lijn ligt met de afname in andere sectoren. De invoer van farmaproducten, in het bijzonder met betrekking tot vaccins, is in de eerste negen maanden van vorig jaar daarentegen meer dan verdubbeld. Dat is dan weer voornamelijk te wijten aan de positie van ons land als internationale draaischijf in de ontwikkeling en distributie van coronavaccins. 'Samen met de coronacrisis hakt de brexit zwaar in op de economische resultaten van chemie- en farmabedrijven', zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.

'Dit bewijst opnieuw hoe belangrijk export en internationale handel zijn voor een open economie zoals de Belgische. De brexit toont ook aan hoe kwetsbaar onze internationale concurrentiepositie is. In het belang van de welvaart in dit land moeten we daarom blijven ijveren voor ambitieuze handelsakkoorden en strijden tegen belemmeringen in het vrijhandelssysteem zodat de Belgische economie, met de chemie- en farmasector op kop, haar rol als exportland op wereldvlak kan blijven spelen.'

Volgens essenscia is dankzij het handels- en samenwerkingsakkoord dat op de valreep werd afgesloten, en dat op nieuwjaarsdag voorlopig in werking trad, het absolute horrorscenario van een 'no deal'-brexit met bijhorende importheffingen vermeden. 'Toch is de economische schade voor de chemie en farma - met een derde van de totale Belgische uitvoer de belangrijkste exportsector van het land - intussen al aanzienlijk', klinkt het. In 2015, het jaar voor het brexit-referendum, was het Verenigd Koninkrijk als buurland en historisch belangrijke handelspartner nog goed voor 7,5 procent van de totale export van de chemie- en farmasector. Vorig jaar is dat aandeel in de sectorale export gedaald tot 4,7 procent. Daarmee vertegenwoordigt de chemie en farma nog altijd 23,8 procent van alle Belgische goederen die naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, maar in 2015 lag dat percentage nog op 28 procent. De exportdaling is volgens essenscia voelbaar in alle segmenten van de sector, zowel in farma (-29 pct), kunststoffen (-23 pct) als chemie (-22 pct). Aan de importzijde is er eveneens een daling van 20 tot ruim 25 procent voor kunststoffen en chemie, een achteruitgang die in lijn ligt met de afname in andere sectoren. De invoer van farmaproducten, in het bijzonder met betrekking tot vaccins, is in de eerste negen maanden van vorig jaar daarentegen meer dan verdubbeld. Dat is dan weer voornamelijk te wijten aan de positie van ons land als internationale draaischijf in de ontwikkeling en distributie van coronavaccins. 'Samen met de coronacrisis hakt de brexit zwaar in op de economische resultaten van chemie- en farmabedrijven', zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. 'Dit bewijst opnieuw hoe belangrijk export en internationale handel zijn voor een open economie zoals de Belgische. De brexit toont ook aan hoe kwetsbaar onze internationale concurrentiepositie is. In het belang van de welvaart in dit land moeten we daarom blijven ijveren voor ambitieuze handelsakkoorden en strijden tegen belemmeringen in het vrijhandelssysteem zodat de Belgische economie, met de chemie- en farmasector op kop, haar rol als exportland op wereldvlak kan blijven spelen.'