De Confederatie Bouw stelde vandaag het jaarverslag 2012 voor. Sowieso staat de tewerkstelling in de sector onder druk. Voor het eerst in meer dan tien jaar tijd daalde de terwerkstelling in loondienst. Van het vierde kwataal van 2011 tot het eerste kwartaal van 2013 daalde die tewerkstelling met 3.500 tot 216.800 eenheden. De Confederatie Bouw verwijst hiervoor naar enkele evoluties op de geliberaliseerde dienstenmarkt: meer gedetacheerde arbeidskrachten uit het buitenland - Nederland spant hier de kroon - een stijgend aantal zelfstandigen, meer onderaanneming en meer tijdelijke arbeidskrachten. Het verlengen van de opzegtermijn zal die evolutie versnellen, waarschuwt de sectororganisatie. En daar komt nog de conjunctuur bij. Over heel 2012 deed de bouw het beter (+0,9 procent) dan de economie, maar in de laatste twee kwartalen was er achteruitgang, en die houdt aan in 2013. Daarom spreekt de Confederatie van een "recessie in de bouwsector". De gehele bouwsector zou in 2013 met 0,2 procent achteruitgaan. Die verschillende elementen samen zouden dus tot een verlies van 50.000 arbeidersbanen leiden. Gedelegeerd bestuurder Robert de Muêlenaere wijst er ook op dat momenteel (arbeiders-)contracten van onbepaalde duur de regel zijn in de sector. Bij een eenheidsstatuut met langere opzegtermijnen kan dit snel veranderen, klinkt het. "Geen beslissing in de problematiek van het eenheidsstatuut zal niet leiden tot de ondergang van de bouw in België, men zal blijven bouwen, maar wel tot een neergang van de Belgische bouwarbeider", vulde voorzitter Johan Willemen aan. (Belga)

De Confederatie Bouw stelde vandaag het jaarverslag 2012 voor. Sowieso staat de tewerkstelling in de sector onder druk. Voor het eerst in meer dan tien jaar tijd daalde de terwerkstelling in loondienst. Van het vierde kwataal van 2011 tot het eerste kwartaal van 2013 daalde die tewerkstelling met 3.500 tot 216.800 eenheden. De Confederatie Bouw verwijst hiervoor naar enkele evoluties op de geliberaliseerde dienstenmarkt: meer gedetacheerde arbeidskrachten uit het buitenland - Nederland spant hier de kroon - een stijgend aantal zelfstandigen, meer onderaanneming en meer tijdelijke arbeidskrachten. Het verlengen van de opzegtermijn zal die evolutie versnellen, waarschuwt de sectororganisatie. En daar komt nog de conjunctuur bij. Over heel 2012 deed de bouw het beter (+0,9 procent) dan de economie, maar in de laatste twee kwartalen was er achteruitgang, en die houdt aan in 2013. Daarom spreekt de Confederatie van een "recessie in de bouwsector". De gehele bouwsector zou in 2013 met 0,2 procent achteruitgaan. Die verschillende elementen samen zouden dus tot een verlies van 50.000 arbeidersbanen leiden. Gedelegeerd bestuurder Robert de Muêlenaere wijst er ook op dat momenteel (arbeiders-)contracten van onbepaalde duur de regel zijn in de sector. Bij een eenheidsstatuut met langere opzegtermijnen kan dit snel veranderen, klinkt het. "Geen beslissing in de problematiek van het eenheidsstatuut zal niet leiden tot de ondergang van de bouw in België, men zal blijven bouwen, maar wel tot een neergang van de Belgische bouwarbeider", vulde voorzitter Johan Willemen aan. (Belga)