"Veel bouwbedrijven willen kost wat kost voldoende opdrachten binnenhalen en verlagen hun prijzen", aldus Bouwunie. Zo geeft nog maar 47 procent aan te werken tegen winstgevende prijzen; eenzelfde percentage werkt net break-even. Bovendien verwacht 38 procent van de bedrijfsleiders een verdere verslechtering van de prijzen in de komende maanden. "Deze situatie is op termijn uiteraard onhoudbaar en ondermijnt ondertussen de gezondheid van de hele sector", stelt Bouwunie. Uit de bouwbarometer blijkt dat 42 procent van de kmo's nog voor maximaal drie maanden opdrachten heeft; 46 procent heeft nog voor zeker drie tot zes maanden werk. "In vele segmenten van de bouw laat de afschaffing of vermindering van de premies en de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen zich duidelijk voelen", aldus nog Bouwunie. De werkgelegenheid in de bouwbedrijven uit het barometerpanel blijft verhoudingsgewijs nog vrij stabiel, hoewel er toch iets meer bedrijven zijn die ontslagen dan dat er aanwerven. Opvallend is dat de bouwbedrijven nog nooit eerder zo veel spontane sollicitaties hebben ontvangen. "Een rare vaststelling voor bouwbedrijven die jarenlang vruchteloos vacatures lanceerden." De bouwbarometer daalde in het derde kwartaal van 2012 met 0,8 indexpunten tot 96,0. Het is anderhalf jaar geleden dat er nog meer optimisten dan pessimisten waren bij de bedrijfsleiders van de Vlaamse kleine en middelgrote bouwondernemingen. (KAV)

"Veel bouwbedrijven willen kost wat kost voldoende opdrachten binnenhalen en verlagen hun prijzen", aldus Bouwunie. Zo geeft nog maar 47 procent aan te werken tegen winstgevende prijzen; eenzelfde percentage werkt net break-even. Bovendien verwacht 38 procent van de bedrijfsleiders een verdere verslechtering van de prijzen in de komende maanden. "Deze situatie is op termijn uiteraard onhoudbaar en ondermijnt ondertussen de gezondheid van de hele sector", stelt Bouwunie. Uit de bouwbarometer blijkt dat 42 procent van de kmo's nog voor maximaal drie maanden opdrachten heeft; 46 procent heeft nog voor zeker drie tot zes maanden werk. "In vele segmenten van de bouw laat de afschaffing of vermindering van de premies en de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen zich duidelijk voelen", aldus nog Bouwunie. De werkgelegenheid in de bouwbedrijven uit het barometerpanel blijft verhoudingsgewijs nog vrij stabiel, hoewel er toch iets meer bedrijven zijn die ontslagen dan dat er aanwerven. Opvallend is dat de bouwbedrijven nog nooit eerder zo veel spontane sollicitaties hebben ontvangen. "Een rare vaststelling voor bouwbedrijven die jarenlang vruchteloos vacatures lanceerden." De bouwbarometer daalde in het derde kwartaal van 2012 met 0,8 indexpunten tot 96,0. Het is anderhalf jaar geleden dat er nog meer optimisten dan pessimisten waren bij de bedrijfsleiders van de Vlaamse kleine en middelgrote bouwondernemingen. (KAV)