Ten opzichte van maart 2012 was er in de eerste lentemaand een terugval van 7,9 procent. De landen waar de output van de bouwsector in maart het meest achteruitging, zijn Portugal (-10,7 pct), Tsjechië (-7,6) en Slovakije (-5 pct). De grootste stijging was er in Roemenië (+2,8 pct) en, opmerkelijk, Spanje (+2,4). Op jaarbasis steeg de bouwproductie in Spanje zelfs met 16,6 procent. De Spaanse bouwsector stelde voor het uitbreken van de crisis zo'n 15 procent van de Spaanse actieve bevolking tewerk, maar kreeg daarna dubbel zo hard af te rekenen met een vastgoedzeepbel en een instortende huizenmarkt. (Belga)

Ten opzichte van maart 2012 was er in de eerste lentemaand een terugval van 7,9 procent. De landen waar de output van de bouwsector in maart het meest achteruitging, zijn Portugal (-10,7 pct), Tsjechië (-7,6) en Slovakije (-5 pct). De grootste stijging was er in Roemenië (+2,8 pct) en, opmerkelijk, Spanje (+2,4). Op jaarbasis steeg de bouwproductie in Spanje zelfs met 16,6 procent. De Spaanse bouwsector stelde voor het uitbreken van de crisis zo'n 15 procent van de Spaanse actieve bevolking tewerk, maar kreeg daarna dubbel zo hard af te rekenen met een vastgoedzeepbel en een instortende huizenmarkt. (Belga)