Toen de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven aan het onderhandelen waren over hun CAO, waren de besprekingen over het eenheidsstatuut nog volop aan de gang. Er was bij afronding van de CAO-gesprekken nog geen duidelijkheid over de finale voorwaarden van het eenheidsstatuut. Daarom lieten de werknemers een passage in de collectieve arbeidsovereenkomst opnemen, waarin staat dat wijzigingen die zich ten voordele van de werknemers tijdens de looptijd van de CAO voordoen, zullen betaald worden door de werkgever. In het KB dat hierover later werd goedgekeurd, staat echter dat de verlengde opzegtermijnen (en dus hogere ontslagvergoedingen) alleen gelden voor bedrijven die na 1 januari 2014 de sluiting hebben aangekondigd. De wet sluit de mensen van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dus uit, hoewel ze in hun CAO wel andere afspraken hebben gemaakt. Er heerst nu onduidelijkheid over welke afspraken voorrang hebben. Zelfs als de telling vanaf 1 januari gebeurt, hebben de Ford-medewerkers mogelijk nog recht op zeven extra weken opzegtermijn. De bonden hebben vanaf volgende week een onderhoud met de werkgevers gevraagd om de standpunten te kennen en indien juridisch mogelijk, extra vergoedingen uit de brand te slepen. (Belga)

Toen de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven aan het onderhandelen waren over hun CAO, waren de besprekingen over het eenheidsstatuut nog volop aan de gang. Er was bij afronding van de CAO-gesprekken nog geen duidelijkheid over de finale voorwaarden van het eenheidsstatuut. Daarom lieten de werknemers een passage in de collectieve arbeidsovereenkomst opnemen, waarin staat dat wijzigingen die zich ten voordele van de werknemers tijdens de looptijd van de CAO voordoen, zullen betaald worden door de werkgever. In het KB dat hierover later werd goedgekeurd, staat echter dat de verlengde opzegtermijnen (en dus hogere ontslagvergoedingen) alleen gelden voor bedrijven die na 1 januari 2014 de sluiting hebben aangekondigd. De wet sluit de mensen van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven dus uit, hoewel ze in hun CAO wel andere afspraken hebben gemaakt. Er heerst nu onduidelijkheid over welke afspraken voorrang hebben. Zelfs als de telling vanaf 1 januari gebeurt, hebben de Ford-medewerkers mogelijk nog recht op zeven extra weken opzegtermijn. De bonden hebben vanaf volgende week een onderhoud met de werkgevers gevraagd om de standpunten te kennen en indien juridisch mogelijk, extra vergoedingen uit de brand te slepen. (Belga)