Sinds de wet op het eenheidsstatuut op 1 januari van kracht werd, is de discussie op gang gekomen over de interpretatie hiervan. Meer concreet twijfelen de vakbonden van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven aan de bepalingen die iedere arbeider van hun bedrijven uitsluit van verlengde opzegtermijnen. De wetteksten zijn bovendien niet in overeenstemming met de afspraken die in de onderlinge cao werden vastgelegd, waardoor de discussie wordt gevoed over welke bepalingen juridisch de bovenhand halen. Omdat de vakbonden en de directies hier niet echt wijs uit geraakten, hebben ze de sociaal bemiddelaar gevraagd om via externe juristen een bindend advies uit te brengen. Dat advies is inmiddels besteld. Op 11 maart worden de vakbondsvertegenwoordigers en de directieleden in Brussel uitgenodigd bij de federale overheidsdienst Werk, waar ze de hele uitleg zullen krijgen. Beide partijen hebben zich al akkoord verklaard om zich te schikken naar het oordeel dat ze in Brussel te horen zullen krijgen. (Belga)

Sinds de wet op het eenheidsstatuut op 1 januari van kracht werd, is de discussie op gang gekomen over de interpretatie hiervan. Meer concreet twijfelen de vakbonden van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven aan de bepalingen die iedere arbeider van hun bedrijven uitsluit van verlengde opzegtermijnen. De wetteksten zijn bovendien niet in overeenstemming met de afspraken die in de onderlinge cao werden vastgelegd, waardoor de discussie wordt gevoed over welke bepalingen juridisch de bovenhand halen. Omdat de vakbonden en de directies hier niet echt wijs uit geraakten, hebben ze de sociaal bemiddelaar gevraagd om via externe juristen een bindend advies uit te brengen. Dat advies is inmiddels besteld. Op 11 maart worden de vakbondsvertegenwoordigers en de directieleden in Brussel uitgenodigd bij de federale overheidsdienst Werk, waar ze de hele uitleg zullen krijgen. Beide partijen hebben zich al akkoord verklaard om zich te schikken naar het oordeel dat ze in Brussel te horen zullen krijgen. (Belga)