Update: dinsdag bereikten de Brusselse regering en de drie telecomoperatoren een akkoord over de versoepeling van de stralingsnormen in het Gewest.
...

In een cassant rapport op vraag van telecomminister Alexander de Croo en Brussels milieuminister Céline Fremault betoogt telecomregelgever BIPT dat het onmogelijk is om een 5G-netwerk in Brussel uit te bouwen als de cumulatieve stralingslimiet van 6V/m gehandhaafd blijft. Die limiet geldt per antennesite, dus voor alle antennes op die site samen. Ook stelt het BIPT dat het "niet mogelijk is om met de norm van 6V/m de voorziene toename van het mobiele dataverkeer op te vangen."De Brusselse stralingsnorm is 50 keer strenger dan de internationale aanbevelingen en ook meer dan 4 keer strenger dan de Vlaamse en bijna 2 keer strenger dan de Waalse normen, die een limiet per antenne opleggen. De lage norm maakt dat de operatoren nu al de het vermogen van het merendeel van hun basisstations in Brussel moeten beperken, stipt het BIPT aan. Een extra netwerk erbij is onmogelijk. Tegelijk groeit het mobiele dataverkeer spectaculair, van 3,86 miljard megabyte in 2012 naar 127,84 miljard megabyte in 2017. De behoefte is dus groot en volgens het BIPT is het "fundamentele fysica" dat voor het transport van elke bit een minimum aan straling nodig is.De nieuwe frequenties, die het BIPT volgend jaar wil veilen, zullen de straling dus nog verhogen als de operatoren ze in dienst nemen. Dat geldt vooral voor de "massive MIMO" antennetechnologie die de toekomstige 5G-netwerken in de hogere frequenties zullen gebruiken. Die zullen aanzienlijk méér energie uitstralen als die straling op de huidige manier wordt gemeten. Massive MIMO gebruikt niet één of twee, maar een heel netwerk van antennes om een basisstation en zijn gebruikers te bedienen. De antennes stralen echter veel preciezer naar de mobieltjes die met hen communiceren. Wie gewoon in de buurt is zonder zijn mobieltje te gebruiken, krijgt net minder straling te verduren. Die spreiding van de straling zou in de berekening van de limieten moeten meegenomen worden, vindt het BIPT. Zonder zo'n aanpassing van de berekeningsmethode zou 5G zelfs in het Vlaams en Waals Gewest onmogelijk zijn, laat staan in Brussel, waarschuwt het instituut. Ook het opdoeken van de 2G- en 3G-netwerken zou het stralingsprobleem verminderen, bevestigt het BIPT op vraag van minister Fremault. Dat lijkt in de eerstkomende jaren echter moeilijk haalbaar. Nog altijd zijn 23% van de simkaarten niet in staat om met 4G te werken. 2G wordt dan weer nog veel voor machine-tot-machine toepassingen gebruikt, zodat waarschijnlijk het 3G-netwerk als eerste zal worden opgedoekt. Of met het rapport het debat nu "geobjectiveerd" is, zoals minister De Croo hoopt, is nog maar de vraag.