Bionerga verwerkt huishoudelijk afval tot energie - warmte en elektriciteit - en grondstoffen zoals compost. Het bedrijf wil nu het afval dat binnenkomt, sorteren met het oog op een betere recyclage achteraf. Bionerga heeft daarom een vergunningsaanvraag ingediend voor twee projecten op de site van Ravenshout-Beringen. De eerste nieuwe installatie gaat om de verwerking van de P+MD-zakken die waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. In die blauwe zak mag dan niet enkel PMD verzameld worden, maar ook andere kunststofmaterialen. De ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale verder gesorteerd worden in 14 verschillende fracties, die nadien ter plaatse of elders verder worden verwerkt of opgewaardeerd.

De installatie - met een verwerkingscapaciteit van 20.000 ton per jaar - kost 20 miljoen euro en moet 20 jobs creëren. Met het tweede project wil het bedrijf zelf instaan voor de sortering van de Optimo-zakken, waarbij verschillende soorten afval in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd worden ingezameld. Bionerga vraagt nu een vergunning aan om de 5 fracties te scheiden: P+MD (vanaf 2021), keukenafval, tuinafval, textiel en restafval. De kostprijs van die sorteringsinstallatie is 10 miljoen euro, terwijl ze 10 banen moet opleveren. Verder wil Bionerga biomassa verwerken in Houthalen, waar nu al een biomassaplein wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers van goede kwaliteit worden aangemaakt, die op hun beurt via verbranding warmte en energie zullen opwekken op verschillende kleinschalige projecten in gemeenten. Tot slot focust Bionerga op de ontwikkeling van warmtenetten bij gemeenten.

Bionerga verwerkt huishoudelijk afval tot energie - warmte en elektriciteit - en grondstoffen zoals compost. Het bedrijf wil nu het afval dat binnenkomt, sorteren met het oog op een betere recyclage achteraf. Bionerga heeft daarom een vergunningsaanvraag ingediend voor twee projecten op de site van Ravenshout-Beringen. De eerste nieuwe installatie gaat om de verwerking van de P+MD-zakken die waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. In die blauwe zak mag dan niet enkel PMD verzameld worden, maar ook andere kunststofmaterialen. De ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale verder gesorteerd worden in 14 verschillende fracties, die nadien ter plaatse of elders verder worden verwerkt of opgewaardeerd. De installatie - met een verwerkingscapaciteit van 20.000 ton per jaar - kost 20 miljoen euro en moet 20 jobs creëren. Met het tweede project wil het bedrijf zelf instaan voor de sortering van de Optimo-zakken, waarbij verschillende soorten afval in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd worden ingezameld. Bionerga vraagt nu een vergunning aan om de 5 fracties te scheiden: P+MD (vanaf 2021), keukenafval, tuinafval, textiel en restafval. De kostprijs van die sorteringsinstallatie is 10 miljoen euro, terwijl ze 10 banen moet opleveren. Verder wil Bionerga biomassa verwerken in Houthalen, waar nu al een biomassaplein wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers van goede kwaliteit worden aangemaakt, die op hun beurt via verbranding warmte en energie zullen opwekken op verschillende kleinschalige projecten in gemeenten. Tot slot focust Bionerga op de ontwikkeling van warmtenetten bij gemeenten.