NSZ baseert zich op de inkomsten waarop zelfstandigen sociale bijdragen betalen. "De cijfers kunnen kloppen", reageert Maus. "Maar mochten ze echt onder de armoedegrens zitten, kunnen ze altijd naar het OCMW gaan. Ik denk echter niet dat we in de statistieken van het OCMW veel zelfstandigen zullen terugvinden." Volgens Maus waagt vooral de "klassieke kleine zelfstandige" zich aan zwartwerk. NSZ pleit er onder meer voor om zelfstandigen niet langer hun sociale bijdragen te laten betalen op basis van inkomsten van drie jaar geleden, maar op die van het jaar zelf. Wie in 2008 een goed jaar had, kan nu immers in slechte papieren zitten. Maus steunt dat voorstel. "Het zou nauwer aansluiten bij de manier waarop een onderneming draait", zegt hij. Ook minister van Zelfstandigen Sabine Laurelle (MR) wil af van het huidige systeem om de sociale bijdragen te innen, zegt haar woordvoerster Evy Vandemaele. Probleem is dat de ondernemersorganisaties het niet eens zijn over welk systeem in de plaats moet komen. Tegen eind dit jaar zou een monitoringcomité met de beste oplossing naar voor moeten komen. Vanaf 2014 wil de minister het systeem van kracht zien gaan. Dat zelfstandigen niet naar het OCMW zouden trekken, heeft volgens Vandemaele te maken met hun fierheid. "Het is een taboe", zegt ze. "Zelfstandigen zijn een bepaald type mens. Ze zien een professionele mislukking als een persoonlijk falen." De minister erkent volgens de woordvoerster ook het probleem van armoede onder zelfstandigen, over wie vaak "een vertekend beeld bestaat". (DTM)

NSZ baseert zich op de inkomsten waarop zelfstandigen sociale bijdragen betalen. "De cijfers kunnen kloppen", reageert Maus. "Maar mochten ze echt onder de armoedegrens zitten, kunnen ze altijd naar het OCMW gaan. Ik denk echter niet dat we in de statistieken van het OCMW veel zelfstandigen zullen terugvinden." Volgens Maus waagt vooral de "klassieke kleine zelfstandige" zich aan zwartwerk. NSZ pleit er onder meer voor om zelfstandigen niet langer hun sociale bijdragen te laten betalen op basis van inkomsten van drie jaar geleden, maar op die van het jaar zelf. Wie in 2008 een goed jaar had, kan nu immers in slechte papieren zitten. Maus steunt dat voorstel. "Het zou nauwer aansluiten bij de manier waarop een onderneming draait", zegt hij. Ook minister van Zelfstandigen Sabine Laurelle (MR) wil af van het huidige systeem om de sociale bijdragen te innen, zegt haar woordvoerster Evy Vandemaele. Probleem is dat de ondernemersorganisaties het niet eens zijn over welk systeem in de plaats moet komen. Tegen eind dit jaar zou een monitoringcomité met de beste oplossing naar voor moeten komen. Vanaf 2014 wil de minister het systeem van kracht zien gaan. Dat zelfstandigen niet naar het OCMW zouden trekken, heeft volgens Vandemaele te maken met hun fierheid. "Het is een taboe", zegt ze. "Zelfstandigen zijn een bepaald type mens. Ze zien een professionele mislukking als een persoonlijk falen." De minister erkent volgens de woordvoerster ook het probleem van armoede onder zelfstandigen, over wie vaak "een vertekend beeld bestaat". (DTM)