De prijzen voor aanbestedingen zijn zo geëvolueerd dat bedrijven amper nog kunnen investeren in extra opleidingen of in de ontwikkeling van nieuwe producten, meent de BVBO. Ook kaart de beroepsfederatie het probleem aan van schijnzelfstandigheid in de branche, situaties die leiden tot het niet naleven van afspraken uit cao's. "Dergelijke tendensen staan haaks op de strengere eisen en de hogere verwachtingen van de klant en hypothekeren het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod", zegt de BVBO. In België waren eind 2011 190 vergunde bewakingsfirma's actief, en 169 vergunde interne bewakingsdiensten. Een twintigtal is lid van de beroepsfederatie, maar die vertegenwoordigen wel een marktaandeel van ruim 90 procent. Het gaat om bedrijven zoals Cobelguard, G4S en Securitas. De sector stelt ruim 12.000 mensen tewerk. In 2011 bedroeg de geconsolideerde omzet van de BVBO-leden 618 miljoen euro, of 1,7 procent meer dan in 2010, toen 607,7 miljoen euro omzet gedraaid werd. Maar "rekening houdend met de inflatie (gemiddeld 3,53 pct in 2011, nvdr.) gaat het hier eigenlijk om een verdere stagnatie of zelfs achteruitgang", merkt de federatie op. Vooral bij waardetransporten is er een winstconsolidatie. In alle andere bewakingssegmenten daalde de nettowinst in 2011. De sector leeft vooral van statische bewaking (64 pct), maar staat ook in voor luchtvaartbeveiliging (13,5 pct) en mobiele bewaking (6,8 pct). In 2011 was er vooral meer vraag naar bewaking vanuit de banksector (+11 pct) en de grootindustrie (+12 pct) en de transportsector (luchtvaart, zeehavens en stations) (+15 pct). Minder was de vraag in evenementenbewaking (-11 pct). In de markt van overheidsopdrachten, telecommunicatie en industrie was de vraag naar bewaking stabiel. (Jonas Hamers)

De prijzen voor aanbestedingen zijn zo geëvolueerd dat bedrijven amper nog kunnen investeren in extra opleidingen of in de ontwikkeling van nieuwe producten, meent de BVBO. Ook kaart de beroepsfederatie het probleem aan van schijnzelfstandigheid in de branche, situaties die leiden tot het niet naleven van afspraken uit cao's. "Dergelijke tendensen staan haaks op de strengere eisen en de hogere verwachtingen van de klant en hypothekeren het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod", zegt de BVBO. In België waren eind 2011 190 vergunde bewakingsfirma's actief, en 169 vergunde interne bewakingsdiensten. Een twintigtal is lid van de beroepsfederatie, maar die vertegenwoordigen wel een marktaandeel van ruim 90 procent. Het gaat om bedrijven zoals Cobelguard, G4S en Securitas. De sector stelt ruim 12.000 mensen tewerk. In 2011 bedroeg de geconsolideerde omzet van de BVBO-leden 618 miljoen euro, of 1,7 procent meer dan in 2010, toen 607,7 miljoen euro omzet gedraaid werd. Maar "rekening houdend met de inflatie (gemiddeld 3,53 pct in 2011, nvdr.) gaat het hier eigenlijk om een verdere stagnatie of zelfs achteruitgang", merkt de federatie op. Vooral bij waardetransporten is er een winstconsolidatie. In alle andere bewakingssegmenten daalde de nettowinst in 2011. De sector leeft vooral van statische bewaking (64 pct), maar staat ook in voor luchtvaartbeveiliging (13,5 pct) en mobiele bewaking (6,8 pct). In 2011 was er vooral meer vraag naar bewaking vanuit de banksector (+11 pct) en de grootindustrie (+12 pct) en de transportsector (luchtvaart, zeehavens en stations) (+15 pct). Minder was de vraag in evenementenbewaking (-11 pct). In de markt van overheidsopdrachten, telecommunicatie en industrie was de vraag naar bewaking stabiel. (Jonas Hamers)